Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zarządzanie humanistyczne - rozważenie teorii opartej na ujęciu pragmatycznym

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 1, s. 1–11
Data publikacji online: 29 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.001.1237

Zarządzanie publiczną instytucją kultury w Polsce – misja a ekonomika

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 1, s. 13–33
Data publikacji online: 29 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.002.1238

Ekonomika kreatywności w zarządzaniu kulturą

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 1, s. 35–47
Data publikacji online: 29 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.003.1239

Partycypacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnych orkiestrach

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 1, s. 49–70
Data publikacji online: 29 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.004.1240

Teatralizacja zarządzania emocjami we współczesnych organizacjach

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 1, s. 71–81
Data publikacji online: 29 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.005.1241

Framing w procesie zarządzania informacją w dziennikarstwie

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 1, s. 83–97
Data publikacji online: 29 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.006.1242