Teatralizacja zarządzania emocjami we współczesnych organizacjach

Małgorzata Ćwikła

Abstrakt

The theatralization of the emotion work

The article describes the practices of using the typical methods of theatrical expression by contemporary business institutions to develop the workers’ emotional labor skills. Special emphasis is put on discussing the communication and training-related issues which are vital for the development of specifi c emotion usage patterns. The discussion is placed in the context of observations on the process of introducing the concept of performatics into business and tracing the analogies between social relations and situations known from performance art. The article is intended to initiate a discussion about the effects of interweaving culture with business.

Słowa kluczowe: zarządzanie emocjami, performatyka, teatralizacja, zarządzanie humanistyczne
References

Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa 1994.

Biehl B., The performance of women and men in organisations: a theatre studies approach, „Gender in Management: An International Journal” 2008, t. 23, nr 7.

Boal A., The Cop in the Head: Three Hypotheses, „The Drama Review” 1990, t. 34, nr 3.

Borello M.E., The farmer, the hunter, and the census taker: Three distinct views of animal behavior, „History and Philosophy of the Life Sciences” 2010, t. 32, nr 1.

Chmiel N., Psychologia pracy i organizacji, Gdańsk 2003.

Clark T., Mangham I., From Dramaturgy to Theatre as Technology: The Case of Corporate Theatre, „Journal of Management Studies” 2004, t. 41, nr 1.

Czarniawska B., Trochę inna teoria organizacji, Warszawa 2010.

Hochschild A.R., Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć, Warszawa 2009.

Jackson A., Augusto Boal – a Theatre in Life, „New Theatre Quarterly” 2009, t. 25, nr 4.

Jackson A., The Dialogic and the Aesthetic: Some Reflections on Theatre as a Learning Medium, „Journal of Aesthetic Education” 2005, t. 39, nr 4.

Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku, Warszawa 2010.

Mckenzie J., Performuj albo... Od dyscypliny do performansu, Kraków 2011.

Pavis P., Współczesna inscenizacja. Źródła, tendencje, perspektywy, Warszawa 2011.

Różewicz M., Teoria dzieła sztuki teatru w Ingardenowskim modelu humanistyki, Wrocław 2002.

Szczygieł D., Bazińska R., Kadzikowska-Wrzosek R., Retowski S., Praca emocjonalna w zawodach usługowych – pojęcie, przegląd teorii i badań, „Psychologia Społeczna” 2009, nr 4, 3 (11).

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.