Framing w procesie zarządzania informacją w dziennikarstwie

Marek Chyliński

Abstrakt

Framing and the Management of Information in Journalism

Information management plays an extremely important role in journalism, mainly because journalists are autonomous in selecting and prioritizing topics. Walter Gieber wrote: “News is what newspapermen make it,” emphasizing the omnipotence of journalists and editors in the process of selecting information , primarily in the context of journalism winning or losing its credibility. One of the instruments of control over the contents of communication in the media is framing. This is an important tool used in editorial work, to predict the life of a media event. The article is an attempt to outline the relationship between framing and management of information in modern journalism

Słowa kluczowe: Framing, informacja, zarządzania informacją, dziennikarstwo
References

Borowiecki M., Kwieciński M. (red.), Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kraków 2003.

Carragee K.M., Roefs W., The neglect of power in recent framing research, „Journal of Communication” 2004, nr 54 (2).

Cutlip S.M., Content and Flow of AP News-From Trunk to Reader, „Journalism Quarterly” 1954, Fall 1.

Chyliński M., Dziennikarstwo i PR w ekonomice zainteresowania publiczności, „Zeszyty Prasoznawcze” 2011, nr 3–4.

D’Angelo P., News framing as a multiparadigmatic research program, „Journal of Communication” 2002, nr 52 (4).

D’Angelo P., Kuypers J.A. (red), Doing News Framing Analysis, Empirical and Theoretical Perspective, New York–London 2010.

Davenport T.H., Beck J.C., The Attention Economy. Understanding the New Currency of Business, Boston 2002.

Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Warszawa 2000.

Dubiel P., Pisarek W. (red.), Szkice prasoznawcze, Kraków 1972.

Fischer B., Świerczyńska-Głownia W., Dostęp do informacji ustawowo chronionych zarządzanie informacją, Kraków 2006.

Funkhouser R., The issues of the sixties: An Exploratory Study in The Dynamics of Public Opinion, „Public Opionion Qarterly” 1973, nr 37 (1).

Gadomski A.M., Global TOGA Meta-Theory, http://erg4146.casaccia.enea.it/wwwerg26701/Gad-toga.htm [odczyt: 21.05.2013].

Galtung J., Ruge M.H., The Strufcture of Foreign News. The presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers, „Journal of Peace Research” 1965, t. 2.

Gleason J.B, Bernstein R.N., Psycholingwistyka, Gdańsk 2005.

Goffman E., Frame analisis: An essay on the organization of experience, New York 1974.

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2000.

Iłowiecki M., Krzywe zwierciadło, Lublin 2003.

Kunczik M., Zipfel A., Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikacji, Warszawa 2000.

Kreft J., Media a ekonomia uwagi, „Studia Medioznawcze” 2009, nr 3 (38).

Mead G.H., Umysł, osobowość i społeczeństwo, Warszawa 1975.

Malara Z., Rzęchowski J., Zarządzanie informacją na rynku globalnym. Teoria i praktyka, Warszawa 2011.

McCombs M.E., Shaw D.L. The Agenda-Setting Function of Mass Media, „Public Opinion Quarterly” 1972, nr 36 (2).

Nierenberg B., Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Kraków 2011.

Rees S.D., Gandy O.H. Jr., Grant A.E. (red.), Framing Public Life, New York 2001.

Siewierska-Chmaj A. (red.), Teoria, praktyka, etyka. O kształceniu dziennikarzy w Polsce i na świecie, Rzeszów 2005.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.