Kultura w Internecie z perspektywy widzenia zarządzania humanistycznego

Rafał Maciąg

Abstrakt

Culture as an internet phenomenon from the humanistic management perspective

The article describes possible uses of the term “culture” as implemented to the Internet and proposes four levels of its interpretation. The fi rst level is proposed for the Web construed as a way of gathering information about cultural events, so functioning mostly as a channel of information. The second level perceives the Internet as an environment for any organization which could be recognized as “cultural” in any way, including public institutions of culture. The third meaning of culture in the context of the Internet gathers all artistic activities usually connected with social actions. These activities could evolve into particular social events, which usually would cover existing social needs or cultural insuffi ciencies. The fourth meaning sees culture as a tool to perform an abstract and general theory of the Internet seen as a broad environment which includes social matters, technology, history, economy and so on. Each level of interpretation is widely described and supplemented by mostly Polish examples and literature.

Słowa kluczowe: kultura, Internet, sieć, web, zarządzanie humanistyczne
References

Aigrain Ph., Sharing Culture and the Economy in the Internet Age, Amsterdam 2012.

Anderson Ch., Długi ogon. Ekonomia przyszłości – każdy konsument ma głos, przeł. B. Ludwiczak, Poznań 2008.

Castells M., Galaktyka Internetu, Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, przeł. T. Hornowski, Poznań 2003.

Castells M., Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody i in., Warszawa 2010.

Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i Jakość Życia Polaków. Raport, Warszawa 2011, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf [odczyt: 27.04.2013].

Filiciak M., Hofmokl J., Tarkowski A., Obiegi Kultury. Społeczna cyrkulacja treści. Raport z badań, 2012, http://creativecommons.pl/wp-content/uploads/2012/01/raport_obiegi_kultury.pdf [odczyt: 27.04.2013].

Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, przeł. T. Krzyżanowski, M. Penkala, Warszawa 2010.

Hofmokl J., Internet jako dobro wspólne, Warszawa 2009.

Jenkins H., Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century, Cambridge 2009.

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa 2007.

Kamińska M., Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu, Poznań 2011.

Kluszczyński R.W., Społeczeństwo informacyjne, cyberkultura, sztuka multimediów, Kraków 2002.

Krzystofek K., Tendencje rozwoju kreatywnej ekonomii w sieciach [w:] Gwóźdź A. (red.), Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Warszawa 2010, s. 94.

Lessig L., Wolna kultura, wstęp: E. Bendyk, przeł. [zespół], Warszawa 2005, oraz Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, przeł. R. Próchniak, Warszawa 2008.

Lévy P., Cyberculture, Minneapolis 2001.

Poster M., Culture and New Media: A Historical View [w:] L.A. Lievrouw, S. Livingstone (red.), Handbook of New Media, Social Shaping and Social Consequences of ICTs, Updated Student Edition, London 2010, s. 134.

Raymond E.S., The Cathedral and the Bazaar: Musings on Linux and Open Source by an Accidental Revolutionary, O’ Reilly 1999.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2012, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RS_rocznik_statystyczny_rp_2012.pdf [odczyt: 27.04.2013].

Welsch W., Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, przeł. K. Guczalska, Kraków 2005.

Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, przeł., wstęp i przypisy B. Wolniewicz, Warszawa 2000.

Zawojski P., Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Warszawa 2010.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.