Zarządzanie w Kulturze,2013, Tom 14, Numer 3

Redaktor naczelny: Emil Orzechowski
Zastępca redaktora naczelnego: Ewa Kocój
Sekretarz redakcji: Joanna Szulborska-Łukaszewicz
Rok wydania: 2013
Redaktorzy tomu: Ewa Kocój, Emil Orzechowski

Pierwsze w Polsce, recenzowane pismo naukowe, ukzaujące się kwartalnie on-line, poświęcone zagadnieniom zarządzania w sektorze kultury.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Muzea historyczne – pomiędzy pamięcią zbiorową a polityką pamięci historycznej

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 3, s. 197–215
Data publikacji online: 10 września 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.013.1335

S. Ann Dunham: niezwykła i samotna. Biografia matki Baracka Obamy

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 3, s. 217–225
Data publikacji online: 10 września 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.014.1336

Porrajmos. Wytwarzanie pamięci zagłady Cyganów w kinie najnowszym

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 3, s. 227–237
Data publikacji online: 10 września 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.015.1337

“Imperial legacy and Balkan neurosis”. Federalist projects, Romanian reactions

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 3, s. 239–252
Data publikacji online: 10 września 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.016.1338

Zapomnieć, zaprzeczyć czy oswoić? Elementy orientalne w rumuńskiej tożsamości kulturowej (szkic do problemu)

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 3, s. 253–261
Data publikacji online: 10 września 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.017.1339

Zapomniane dziedzictwo, czyli o ludowych nazwach miesięcy okresu jesienno-zimowego w Rumunii

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 3, s. 263–279
Data publikacji online: 10 września 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.018.1340

From the history of mixed marriages. Marriages with Gypsies in the Romanian land in the 18th and first half of the 19th century

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 3, s. 281–288
Data publikacji online: 10 września 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.019.1341

Sprawozdania i recenzje

„Funkcje muzeum współcześnie”, Malbork 25.10.2012 - relacja z konferencji

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 3, s. 289–292
Data publikacji online: 10 września 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.020.1342

Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, red. Beata Glinka i Monika Kostera – recenzja książki

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 3, s. 293–295
Data publikacji online: 10 września 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.021.1343

Event marketing jako nowa forma organizacji procesów komunikacyjnych, red. Adam Grzegorczyk – recenzja książki

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 3, s. 297–300
Data publikacji online: 10 września 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.022.1344

Dorota Ilczuk Ekonomika kultury – recenzja książki

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 3, s. 301–304
Data publikacji online: 10 września 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.023.1345

Od PRL-u do PISF-u – o zespołowych modelach produkcji filmowej – recenzja książki Restart zespołów filmowych, red. Marcin Adamczak, Marcin Malatyński, Piotr Marecki

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 3, s. 305–309
Data publikacji online: 10 września 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.024.1346

Richard Florida, Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego – recenzja książki

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 3, s. 311–314
Data publikacji online: 10 września 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.025.1347