Dorota Ilczuk Ekonomika kultury – recenzja książki

Agnieszka Szostak

Abstrakt

Dorota Ilczuk „Ekonomika kultury”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.