Event marketing jako nowa forma organizacji procesów komunikacyjnych, red. Adam Grzegorczyk – recenzja książki

Agata Adaszyńska

Abstrakt

Recenzja książki "Event marketing jako nowa forma organizacji procesów komunikacyjnych" pod redakcją Adama Grzegorczyka

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.