Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, red. Beata Glinka i Monika Kostera – recenzja książki

Anna Kościelna

Abstrakt

Recenzja książki "Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu" wydanej pod redakcją naukową Beaty Glinki i Moniki Kostera

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.