„Funkcje muzeum współcześnie”, Malbork 25.10.2012 - relacja z konferencji

Agnieszka Szostak

Abstrakt

„Funkcje muzeum współcześnie”, Malbork 25.10.2012 - relacja z konferencji

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.