Porrajmos. Wytwarzanie pamięci zagłady Cyganów w kinie najnowszym

Iwona Sowińska

Abstrakt

Porrajmos. Creating Gypsy Holocaust memory in the most recent cinema

Beginning form the 1990s the number of films about Romanies has been increasing rapidly. Especially noticeable are those touching the subject of the extermination of the Gypsies during the Second World War. Porrajmos in the Romany language means: the Holocaust of the Romanies. These events were completely absent from the public discourse for several decades afterwards. The key role in bringing this subject up was played by an explosion of memories concerning the Nazi genocide of the Jews observable since the 1960s. Porrajmos films are in all respects secondary to the representation of the Holocaust: they were made later, they use the same conventions, and their creators are mostly artists who stress their adherence to a "community of memory" of the Holocaust: the Jewish victims once, and now their descendants. That is how the discourse of the Holocaust became a "dominant culture", which allows for the story of the extermination of the Gypsies only as its inferior part.
The passage of time paradoxically strengthens the memory of these events, generating more and more new places, practices and other texts of remembrance. Currently the main reason for rescuing the Romanies Holocaust from oblivion is the direct threat of aggression experienced by members of this ethnic group.

Słowa kluczowe: PORRAJMOS, Zagłada Cyganów, Romowie, filmy
References

Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, przeł. A. Kryczyńska-Pham, Warszawa 2008.

Ficowski J., Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, Warszawa 1989.

Hancock I., We Are the Romani People. Ame sam e Rromane džene, Hatfield 2002.

Hancock I., Responses to the Porrajmos: The Romani Holocaust [w:] A.S. Rosenbaum (red.), Isthe Holocaust Unique? Perspectives on Comparative Genocide, Boulder 1996; http://www.radoc.net/radoc.php?doc=art_e_holocaust_responses&lang=en&articles=true [odczyt: 3.08.2013].

Kapralski S., Od milczenia do „trudnej pamięci”. Państwowe Muzeum Obozu Auschwitz-Birkenau i jego rola w dyskursie publicznym [w:] F. Tych, M. Adamczyk-Garbowska (red.), Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010, Lublin 2011.

Kluba A., O Shoah po Shoah, „Teksty Drugie” 2010, nr 6.

Matras Y., A conflict of paradigms, „Romani Studies” 2004, nr 2.

Mirga A., Gheorghe N., Romowie w XXI wieku. Studium polityczne, Kraków 1998.

Nijakowski L.M., Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Warszawa 2008.

Said E.W., Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2005.

Sala R., Krytyczny słownik mitów i symboli nazizmu, przeł. Z. Jakubowska, A. Rurarz, Warszawa 2006.

Tańczymy na beczce prochu. Z Bendekiem Fliegaufem rozmawia P.T. Felis, „Gazeta Wyborcza”, 10 grudnia 2012.

Young J.E., Pamięć i kontrpamięć. W poszukiwaniu społecznej estetyki pomników Holokaustu, przeł. G. Dąbkowski, „Literatura na Świecie” 2004, nr 1–2.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.