Konsekwencje współtworzenia wartości w mediach przez użytkowników

Jan Kreft

Abstrakt

The consequences of co-creation of the value in media by the users

The usage of activities and emotions in the so-called background, the renaissance of pictography, crowdsourcing, gamification, geolocation, life-streaming and evolution of contactless technology – all of these terms are connected with the mass mobility of the media users and bring about the decline of the world of traditional mass media. Such are the consequences of progress in convergence and advancement of computing and telecommunication technologies. They may also be seen as signs of users’ activity, the result of co-creation of value for stakeholders and by stakeholders of media companies. Co-creation, which not only could, but should be administered.

Słowa kluczowe: zarządzanie mediami, crowdsourcing, współtworzenie wartości, produser
References

Anderson Ch., Długi ogon, Poznań 2008.

Asur S., Huberman B.A., Predicting the Future With Social Media, 2010, www.hpl.hp.com/research/scl/papers/socialmedia/socialmedia.pdf [odczyt: 26.12.2012].

Boguszewicz-Kreft M., Zarządzanie doświadczeniem klienta w usługach, Gdańsk 2009.

Bruns A., Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond. From Production to Produsage, New York 2008.

Bruns A., Produsage, Towards a broader framework for user-led content creation, Creativity and Cognition: Proceedings of the 6th ACM SIGCHI Conference on Creativity and Cognition, ACM, Washington, DC 2007, s. 1–7.

Filiciak M., Inny wymiar otwartości. Internetowa reprodukcja i redystrybucja treści kulturowych, „Przegląd Kulturoznawczy” 2001, nr 1 (9), s. 65–9.

Howe J., The Rise of Crowdsourcing, „Wired” 2006, June, http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.ht [odczyt: 20.01. 2013].

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007.

Kelly K., We Are the Web, „Wired” 2005, August (8), http://www.wired.com/wired/archive/13.08/tech_pr.htm [odczyt: 07.01.2013].

Kreft J., Ewolucja strategii transmedialnych korporacji transnarodowych, Gdańsk 2012.

McCracken G., Consumers” or multipliers” a new language for marketing?, 2005, http://cultureby.com/2005/11/consumers_or_mu.html [odczyt: 05.01.2013].

McCraken G., Culture and Consumption II. Markets, Meaning, And Brand Management, Bloomington 2005.

Prahalad C.K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji, Warszawa 2005.

Raymond E.S., Katedra i Bazar, 2007, http://www.linuxcommunity.pl/node/4 [odczyt: 05.01.2013).

Siapera E., Understanding New Media, London–New Delhi 2012.

Surowiecki, J., Mądrość tłumu. Większość ma rację w ekonomii, biznesie i polityce, Gliwice 2010.

Tapscott D., Cyfrowość dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Warszawa 2010.

Tapscott D., Williams A., Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Warszawa 2008.

Toffler A., Trzecia fala, Poznań 2006.

Dijck J. van, Nieborg D., Wikinomics and its discontents of Web 2.0 business manifestos, „New Media & Society” 2009, vol. 11(4).

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.