Strategies for coping with emptiness the youngest generation in the literary field in Poland

Piotr Marecki

Abstrakt

The author describes the dynamics of change and rules of innovation in the Polish post-1989 literary field, applying tools from Pierre Bourdieu’s sociology of art. The starting point is the work of the first generation of Polish writers born after 1989, raised as European citizens with no memory of communism (e.g. Dominika Ożarowska, Dominika Dymińska, Daniel Kot). Their projects are shown as innovative and distinct from the previous literary movements, established and consecrated in the 1990s and early 2000s.

Słowa kluczowe: socjologia literatury, literatura polska po 1989 roku, Pierre Bourdieu, literackie pokolenia
References

P.Bourdieu,Regułysztuki.Genezaistrukturapolaliterackiego,transl.A.Zawadzki,Kraków 2001.

D. Dymińska, Mięso,Warszawa 2012.

Ha!art. Kierunkowy 0-22. Second episode,http://www.ha.art.pl/prezentacje/47-uporczywa-codziennosc-0-22/2435-daniel-kot-kierunkowy-0-22-nic-sie-nie-dzieje.html [Accessed: April 29, 2013

J. Kapela, Biblia pokolenia JP II, http://www.krytykapolityczna.pl/Jas-Kapela/Biblia- pokolenia-JP-II/menu-id-244.html [Accessed: April 29, 2013].

D.Kot,Kierunkowy0-22,http://www.ha.art.pl/prezentacje/29-projekty/2408-daniel-kot-ludwik-lis-kierunkowy-0-22.html [Accessed:April 29, 2013].

M.Nawisielska,Napohybelkrytykom,czylijaknie„czytać”książkiDominikiOżarowskiej „Nie uderzy żaden piorun”, http://www.ha.art.pl/komentarze/866-magdalena-nawisielska-na-po- hybel-krytykom-czyli-jak-nie-czytac-ksiazki-dominiki-ozarowskiej-nie-uderzy-zaden-piorun.html [Accessed:April 29, 2013].

Niedorelacja ze spotkania z Dominiką Ożarowską w Kombinatorze, http://niedoczytania.pl/niedorelacja-ze-spotkania-z-dominika-ozarowska-w-kombinatorze/ [Accessed: April 29, 2013].

D. Ożarowska, Nie uderzy żaden piorun, Kraków 2010.

J. Sowa, Dyskretna nuda młodej burżuazji, ,,Tygodnik Powszechny” 2010, nr 15, http://tygodnik.onet.pl/30,0,43846,dyskretna_nuda_mlodej_burzuazji,artykul.html [Accessed: April 29, 2013].

M.Wilk,Czekającnapiorun,,,DekadaLiteracka”2010,nr4–5,http://www.dekadaliteracka.pl/?id=4852 [Accessed:April 29, 2013].

http://experymentt.wordpress.com/2012/10/12/dominika-dyminska-mieso-recenzja/ [Accessed:April 29, 2013].

http://kultura.onet.pl/ksiazki/literatura/dominika-dyminska-to-nie-tylko-powiesc-o-seksie,1,5225219,artykul.html [Accessed:April 29, 2013]

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.