Różnice i podobieństwa koncepcji światopoglądowych w sztukach Eugène’a Ionesco i Sławomira Mrożka

Alexandra Munteanu

Abstrakt

Similar and differential aspects of the world representation in the works of Eugène Ionesco and Sławomir Mrożek

The goal of the paper is to compare the way two authors, S. Mrożek and E. Ionesco, perceive the world, and how that perspective is reflected in their plays. By analyzing some of their works, I will show the main differences and similarities that we can encounter, focusing on main themes. The whole essay is concentrated around the idea of death, which is clearly visible in the plays of both authors; however, each of them has a distinct approach to it, and I intend to point out that difference

Słowa kluczowe: śmierć, piekło, różnica, podobieństwo, absurd, teatr, reguła, indywidualność, ulec, wpływ, konsekwencja, wizja, społeczeństwo, nihilizm, pesymistyczny, strach, człowieczeństwo, kondycja ludzka, tragizm, wolność, świat, opozycja, ideologia, bezsenso
References

M. Călinescu, Eugène Ionesco: teme identitare şi existenţiale, Iaşi 2006

J.H. Donnard, Ionesco dramaturge ou l’artisan et le démon, Paris 1966

B. Elvin, TeatruI–II, Bukareszt 1968

M.Esslin,TheTheatre of The Absurd, Londyn 1968

E. Ionesco, Nu,Bukareszt 2002

M.Maslowski,Sławomir Mrożek: Théâtre de l’absurde ou l’absurde comme théâtre, Paris 1988

Saint Tobi, Ionesco Ou Ala Recerchedu Paradis Perdu, Paris 1973

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.