„Przedsiębiorczość dla mnie brzmi groźnie” – o znaczeniu przedsiębiorczości w pracy aktora

Małgorzata Sternal

Abstrakt
„Entrepreneurship sounds scary to me...” – on the significance of entrepreneurship in an actor’s work
 
This article attempts to present the significance of entrepreneurship in the professional life of actors. The results of a pilot research have been presented in the context of relationships between the arts and business. As described by the respondents entrepreneurship can be regarded as a a particular personality trait or a set of skills, or finally a certain attitude towards their personal and professional life. It has been linked to responsibility for one’s professional activities and to value creation, not only in the economic dimension. The article concludes with general remarks on some factors contributing to possible misunderstandings of the concept of entrepreneurship in the artistis professions.
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, aktor, sztuki sceniczne, umiejętności
References

Bibliografia

Austin R.D., Devin L., Why Managing Innovation is Like Theatre, Harvard Business School Working Knowledge, 2003. http://hbswk.hbs.edu/item/3687.html [odczyt: 05.09. 2014].

Bilton Ch., Cummings S., Creative Strategy. Reconnecting Business and Innovation, Southern Gate–Chichester 2010.

Guillet de Monthoux P., The Art Firm, Aesthetic Management and Metaphysical Marketing from Wagner to Wilson, Palo Alto 2004.

Ilczuk D. (red.), Rynek pracy artystów twórców Polsce. Raport badań, Bydgoszcz–Warszawa 2013.

Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2010.

Krawczyk-Bryłka B., Geniusz-Stepnowska B., Predyspozycje zawodowe artysty cechy przedsiębiorcze, „Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce – Teoria Praktyka” 2013, nr 1, http://www.zie.pg.gda.pl/2013/01 [odczyt: 05.09.2014].

Mintzberg H., Zarządzanie, Warszawa 2013.

Schiuma G., The Value of Arts for Business, Cambridge 2011.

Słownik języka polskiego PWN, t. L–P, Warszawa 1995.

Sternal M., Zarządzanie przedsiębiorczość – czym są dla artystów?, „Zarządzanie Kulturą” 2013, t. 6, nr 1 / „Culture Management” 2013, vol. 6, no. 1.

Stróżewski W., Kultura rozwój [w:] wielkości. Szkice filozofii człowieka, Kraków 2002.

Towse R., Ekonomia kultury. Kompendium, Warszawa 2011.

Varbanova L., Strategic Management in the Arts, New York 2013.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.