Zarządzanie pamięcią o artyście na przykładzie działalności Fundacji Wspierania Badań nad Życiem i Twórczością Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Alicja Kędziora,

Emil Orzechowski

Abstrakt
The management of the memory of an artist on the example of the Foundation for Support of Helena Modjeska’s Life and Art
 
The Foundation for Support of Helena Modjeska’s Life and Art, established in 2009 in Krakow, is an organization whose principal purpose is to preserve and disseminate  the memory of the great artist. This article is a presentation of the Foundation’s structure, its way of functioning, and the most important tasks until now, as well as an attempt to place the organization in the context of memory management processes. The authors try to point out the need to remember about artists as those who build cultural identity, to highlight the role of the past as a tool for the interpretation of the present, and to find the standards that define the ethics of social behavior for generations, the existence of which is made known by the ideas represented by outstanding Polish artists.
Słowa kluczowe: Fundacja dla Modrzejewskiej, zarządzanie pamięcią, teatr, dziedzictwo, Helena Modrzejewska
References

Bibliografia

Act of 6 April 1984 on foundations, J. of L. of 1991 No. 46, item 203.

Bielska-Krawczyk J., Obraz pamięta... Relacja pamięć – obraz na przykładzie twórczości Jana
Lebensteina 
[w:] J. Adamowski, M. Wójcicka (red.), Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej, Lublin 2012.

Coleman M.M., Fair Rosalind, Cheshire, Conn., 1969.

Holmgren B., Starring Madame Modjeska. On Tour in Poland and America, Durham, NC, 2013.

Karbońska J., Architektura jako forma pamięci. Rola architektury tworzeniu współczesnego
horyzontu wartości
, Gdańsk 2008.

Kędziora A., Helena Modrzejewska rycinach, Kraków 2013.

Kędziora A., Miejsca pamięci zarządzaniu pamięcią artyścieZarządzanie Kulturze 2012, t. 13, s. 101–112.

Korespondencja Heleny Modrzejewskiej Karola Chłapowskiego, E. Orzechowski (red.), Kraków 2000.

Kydryński J., Gwiazda dwóch kontynentów, Warszawa 1973.

Madame Modjeska Countess Bozenta. American Poets in Honor of Madame Modjeska..., E. Orzechowski (red.), Kraków 2010.

Michalik J., Modrzejewska Kaliszu? Między Chicago Petersburgiem [w:] tenże, Teatr Sejmie, Kraków 2009.

Mielicka-Pawłowska H., Przeszłość jako projekcja rzeczywistości współczesnej [w:] J. Styka, M. Dziewońska (red.), Pamięć jako kategoria rzeczywistości społecznej, Lublin 2012.

Modrzejewska H., Artykuły, referaty, wywiady, varia, E. Orzechowski (comp. by), Kraków 2008.

Modrzejewska H., Wspomnienia wrażenia, Kraków 1957.

Nora P., Między pamięcią historią: Les Lieux de MémoireTytuł roboczy: Archiwum 2009, nr 2.

Szacka B., Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006.

Szczublewski J., Żywot Modrzejewskiej, Warszawa 1977.

Szpociński A., Miejsca pamięci (lieux de memoire)Teksty Drugie” 2008, nr 4 oraz „Pamiętnik Teatralny” 1995, 2009.

Szpociński A., Pamięć przeszłości jako element kultury współczesnej [w:] A. Szpociński (red.),
Wobec przeszłości. Pamięć przeszłości jako element kultury współczesnej, Warszawa 2006.

Szulbrycht J., Gdy mi ciebie zabrakniePolityka” 2014, nr 41.

Terlecki T., Pani Helena, Kraków 1991.

 

www.modjeskafoundation.org

www.arcybractwo.com