Recenzja artykułu Katherine Nölling Dobro kultury czy kultura jako dobro − rozważania w ujęciu ekonomicznym

Magdalena Kędziora

Abstrakt

Recenzja artykułu Katherine NöllingDobro kultury czy kultura jako dobro − rozważania w ujęciu ekonomicznym

References

Batko R., Golem, Awatar, Midas, Złoty Cielec. Organizacja publiczna w płynnej nowoczesności, Warszawa 2013.
Bendixen P., Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Kraków 2001.
Czarniawska B., Trochę inna teoria organizacji, Warszawa 2010.
Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku – Wyzwania, Warszawa 2009.
Follett M.P., Dynamic Administration: The Collected Papers of Mary Parker Follett, New York 1942.
Gwóźdź A. (red.), Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Warszawa 2010.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1997 roku, Dz.U. z 1997 r., Nr 78 poz. 483 ze zm.
Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2010.
Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, Warszawa 2004.
Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2000.
Marzec M., Zysiak A., Praca nie płaca – gliniane nogi kultury, 2011, artykuł dostępny online pod adresem: http://www.kongres-kultury.pl/debata/teksty/art-wiktor_marzec_agata_zysiak_praca_
nie_placa__gliniane_nogi_kultury.html [odczyt: 21.11.2014].
Olkusz P., Instytucja kultury: płatnik – artysta – odbiorca, 2011, artykuł dostępny online pod adresem: http://www.kongres-kultury.pl/debata/teksty/artpiotr_olkusz_instytucja_kultury_platnik __artysta__odbiorca.html [odczyt: 21.11.2014].
Orzechowski E., Gaweł Ł. (red.), Zarządzanie. Kultura, media, dziedzictwo, Kraków 2012.
Orzechowski E., „Dziś nawet żebrak musi być sprawnym menedżerem”. O zarządzaniu kulturą i szkolnictwem wyższym, Kraków 2009.
Prawelska-Skrzypek G., Kociatkiewicz J., Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu [w:] „Problemy Zarządzania” 2013, t. 11, nr 4, s. 45–57.
Suchan J., Ekonomia i muzeum. (Nie)bezpieczne związki [w:] D. Folga-Januszewska, B. Gutowski (red.), Ekonomia muzeum, Kraków 2011, s. 49–56.
Suchan J., Instytucje publiczne, czyli jakie?, 2011, dostępny online pod adresem: http://www.kongres-
kultury.pl/debata/teksty/art-jaroslaw_suchan_instytucje_publiczne_czyli_jakie_192.html [odczyt: 21.11.2014].
Towse R., Ekonomia kultury. Kompendium, Warszawa 2011.
Ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku.
 

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.