Salon Heleny Modrzejewskiej realny (Emil Orzechowski) i wirtualny (Aneta Maj)

Emil Orzechowski,

Aneta Maj

Abstrakt

Salon Heleny Modrzejewskiej realny (Emil Orzechowski) i wirtualny (Aneta Maj)

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.