Laudacja  prof. zw. dr. hab. Emila Orzechowskiego

Bogusław Nierenberg

Abstrakt

Laudacja  prof. zw. dr. hab. Emila Orzechowskiego

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.