Jan Krasnowolski: minimalizacja i deklasacja

Piotr Marecki,

Piotr P. Płucienniczak,

Ewelina Sasin

Abstrakt

Jan Krasnowolski: minimalism and declassation

Borrowing tools from Pierre Bourdieu's theory of class struggle, the authors of the article analyze strategies of declassation on the example of the biography of the writer Jan Krasnowolski, and study the effects of this decision on both his texts and the construction of his image. The process of class change, of going from the privileged position of intelligentsia to the position of the working class, is presented as a kind of conscious (in a way also esthetic) choice, motivated by factors like the will to acquire new experience that is inaccessible to the higher classes. The authors of the article analyze literary texts by Krasnowolski (consistent minimalism as opposed to sublime excess; masculine, stereotypically presented topics), their adherence to genres (lad lit, a kind of literature for men), as well as the author's interviews and statements, and paratexts like biographical notes on the covers of books. Other tools used for the analysis of the phenomenon of declassation include the findings of the empirical research on classes in Polish society after 1989 conducted by Maciej Gdula.

Słowa kluczowe: declassation, class struggle, sociology of literature, minimalism, lad lit
References

Bibliografia

Barth J., Kilka słów minimalizmie, tłum. M. Tabaczyński, „Ha!art”, nr 24/2006.

Bauman Z., Obcy są groźni... Czyżby? [w:] 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Kraków 2012.

Bernstein B., Class, Codes and Control, London 1973.

Betterton D., Alma mater: Unusual stories and little-known facts from America’s college campuses, Princeton 1988.

Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. P. Biłos, Warszawa 2005.

Charlesworth S., Phenomenology of Working Class Experience, Cambridge 1999.

Christopher R., Work is War, or All Their Lives They Dug Their Graves [w:] Critical Approaches to American Working-Class Literature, pod red. M. Tokarczyk, New York–London 2011.

Holcman S., Nowakowska K., Obrazki do czytania, „Esencja”, nr 2/2004, http://esensja.stopklatka.pl/magazyn/2004/02/iso/10_11.html, [odczyt: 31.03.2014].

Krasnowolski J., Afrykańska elektronika, Kraków 2013.

Krasnowolski J., Spowiedź zmywaka (6): Nocna zmiana, http://www.ha.art.pl/projekty/felie
tony/3426-spowiedz-zmywaka-6-nocna-zmiana, [odczyt: 31.03.2014].

Literatura polska 1989–2009. Przewodnik, pod red. P. Mareckiego, Kraków 2010.

Polityka literatury. Przewodnik Krytyki Politycznej, opr. zbiorowe, Warszawa 2008.

Orbitowski Ł., Marecki P., Jak kaczory nas przycisną, http://ksiazki.onet.pl/jak-kaczory-nas
-przycisna/6ekxt, [odczyt: 31.03.2014].

Orbitowski Ł., Opowiadania dla twardzieli, http://wyborcza.pl/1,75517,14280726,Opowiadania_dla_twardzieli___Krasnowolski_nadaje_z.html, [odczyt: 31.03.2014].

Sasin E., Krasnowolski J., Nie czuje tego, żebym był pisarzem. Rozmowa Janem Krasnowolskim, „sZAFa. Kwartalnik Literacko-Artystyczny”, nr 49/2013, http://archiwum6.kwartalnik.eu/49/49/html/wywiad/sasin_krasnowolski.html, [odczyt: 31.03.2014].

Style życia porządek klasowy Polsce, pod red. M. Gduli P. Sadury, Warszawa 2012.

The Oxford Dictionary of Literary Terms, red. C. Baldick, Oxford 2008.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.