Tematyzacja rewitalizowanej przestrzeni

Agnieszka Pudełko

Abstrakt

Thematisation of the revitalized spacea problem or a necessity?

The article focuses on the issue of thematisation of revitalized space. This phenomenon is increasingly visible in Poland, a country where urban renewal and post-industrial space were not considered on a large scale until the early twenty-first century. The issue will be illustrated by a few examples - Gdansk Shipyard, Kazimierz and Nowa Huta in Krakow, and the Nikiszowiec estate in Katowice.

Słowa kluczowe: disneyfication, gentrification, public space, revitalization, thematisation
References

Bibliografia

Bieniek M., Miasto – artystka albo de-konstrukcja przemocy. wystawie „Miasto-zdarzenie. Re-konstrukcja przemocy” Doroty Nieznalskiej, 2012, http://www.nieznalska.com/biblio.html [odczyt: 30.01.2013].

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kraków http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=465 [odczyt: 29.10.2013].

Debord G., Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania społeczeństwie spektaklu, Warszawa 2006, http://www.crazyguides.com/ [odczyt: 14.02.2013].

http://fotopracownia.com/blog/2012/05/15/sesja-slubna-katowice/sesja-%C2%9Clubna-w-nikiszowcu-sesja-plenerowe-katowice-nikiszowiec-5/ [odczyt: 4.01.2013].

http://www.katowice-nikiszowiec.pl/ [odczyt: 20.12.2012].

http://www.straus.bzzz.net/stocznia.bzzz.net/ [odczyt: 31.01.2013].

Jadach-Sepioło A. Rewitalizacja miast dokumentach strategicznych Polsce. Odniesienie do projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010‒2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie [w:] K. Skalski (red.), budowie metod rewitalizacji Polsce – aspekty wybrane, 2010, http://149.156.173.214/pliki/e-monografie/monografia-2.pdf [odczyt: 20.12.2012].

Karaś D., Stocznia Gdańska znowu będzie imienia Lenina, „Gazeta Wyborcza”, 1.03.2012.

Kolonizatorzy Kazimierza, M. Kursa, W. Pelowski, R. Romanowski, Zrób to Krakowie, 
Kraków 2012.

Leniarek M.K., Komercjalizm turystyki kulturowej, Wrocław 2008.

Lorens P., Rewitalizacja miast Polsce. Pierwsze doświadczenia [w:] M. Stangel (red.), Odnowa miast społeczeństwie informacyjnym. Technologie informacyjne komunikacyjne procesach rewitalizacji, Gliwice 2009.

Lorens P., Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta, Gdańsk 2006.

Lorens P., Specyfika procesów przekształceń rewitalizacji różnych obszarów zdegradowanych miastach polskich [w:] P. Lorens, J. Matyniuk-Pęczek, Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, Gdańsk 2009.

Po wystawie Nieznalskiej rekonstrukcja bramy stoczni, 2012, http://tvp.info/informacje/kultura/
po-wystawie-nieznalskiej-rekonstrukcja-bramy-stoczni/6670514 [odczyt: 30.01.2013].

Podmiotowość dzielnicy. Między gentryfikacją rewitalizacją, cz. 2, 2010, http://wieloryp.wordpress.com/2010/09/30/podmiotowosc-dzielnicy-miedzy-gentryfikacja-a-rewitalizacja-cz-2/ [odczyt: 23.06.2013].

Purchla J. (red.), Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego Polsce po roku 1989, 2008, s. 12‒14, http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportDziedzictwo/dziedzictwo_raport_w.pelna(1).pdf [odczyt: 21.03.2013].

Razowska M., Martwa dzielnica? Coraz mniej mieszkańców na Kazimierzu, „Gazeta Wyborcza”, 22.08.2013.

Sandecki M., Odwołanie za Lenina. „S” grozi prezydentowi Gdańska. „Gazeta Wyborcza”, 20.04.2012.

Soból M., Mojry, Warszawa 2005.

Stanek Ł., Nowohuckie symulacje. Polityka tożsamości konsumpcja przestrzeni Nowej Hucie [w:] M. Kaltwaser, E. Majewska, K. Szreder, Futuryzm miast przemysłowych. 100 lat Wolfsburga Nowej Huty, Kraków 2007.

Szanuj menela swego! rewitalizacji, 2008, http://www.mojemiasto.org.pl/zalozenia-projektu/sza
nuj-menela-swego-o-rewitalizacji/ [odczyt: 23.06.2013].

Walka Leninem trwa. Co zrobić napisem nad bramą, „Gazeta Wyborcza”, 29.05.2012.

Winskowski P., Architektura polska lat 50tych idee zbiorowe indywidualne. M. Kaltwaser, E. Majewska, K. Szreder, Futuryzm miast przemysłowych. 100 lat Wolfsburga Nowej Huty, Kraków 2007.

Zdjęli ze stoczni napis im. Lenina. Policja żąda wyjaśnień, „Gazeta Wyborcza”, 30.08.2012.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.