Recenzja książki Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, J. Gołuchowski, Z. Spyra (red.)

Katarzyna Wieczorek

Abstrakt

Recenzja książki Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, J. Gołuchowski, Z. Spyra (red.), CeDeWu, Warszawa 2014

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.