Recenzja artykułu Adama Dzidowskiego, Antropologia wizualna organizacji, „Problemy Zarządzania”, 2011, nr 2 (32), s. 51-62.

Łucja Czuba

Abstrakt

Recenzja artykułu Adama Dzidowskiego, Antropologia wizualna organizacji, „Problemy Zarządzania”, 2011, nr 2 (32), s. 51-62.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.