Zarządzanie w Kulturze,2016, Tom 17, Numer 1

Redaktor naczelny: Ewa Kocój
Zastępca redaktora naczelnego: Joanna Szulborska-Łukaszewicz
Sekretarz redakcji: Alicja Kędziora
Rok wydania: 2016
Redaktorzy numeru: Ewa Kocój, Joanna Szulborska-Łukaszewicz
Projekt dofinansowany przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania
i Komunikacji Społecznej, a także Instytutu Kultury, we współpracy z Małopolskim Towarzystwem Doradczym – Stowarzyszeniem Konsultantów na rzecz Rozwoju Lokalnego
i Przedsiębiorczości Społecznej, oraz współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Misja instytucji kultury na przykładzie muzeum – po co i jak ją tworzyć

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 1, s. 1-8
Data publikacji online: 11 lutego 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.001.4475

Museum boom continues: on the phenomenon of museums of contemporary art from a Central European perspective

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 1, s. 9-29
Data publikacji online: 11 lutego 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.002.4476

Czy muzea martyrologiczne potrzebują marketingu?

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 1, s. 31-48
Data publikacji online: 11 lutego 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.003.4477

Narracje dotyczące kategorii „pamięci niechcianej”o traumatycznych wydarzeniach historycznych, obecne w polskich muzeach

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 1, s. 49-65
Data publikacji online: 11 lutego 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.004.4478

Dziedzictwo kultury żydowskiej w Polsce – badania proweniencji muzealiów – specyfika, cele, korzyści, zagrożenia (?)

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 1, s. 67-76
Data publikacji online: 11 lutego 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.005.4479

Niechciany Auschwitz

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 1, s. 77-89
Data publikacji online: 11 lutego 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.006.4480