Narracje dotyczące kategorii „pamięci niechcianej”o traumatycznych wydarzeniach historycznych, obecne w polskich muzeach

Magdalena Kędziora

Abstrakt
The narratives on the category of the “unwanted memory” of traumatic historical events present in Polish museums
 
The article presents the problem of unwanted memory based on the analysis of narrative exhibitions, conducted in two Kraków museums – the Oskar Schindlerʼs Enamel Factory, which is a branch of The Historical Museum of the City of Kraków, and the Home Army Museum. The Schindler’s Factory permanent exhibition Kraków under Nazi Occupation 1939−1945  presents the fate of Kraków Jews and Poles under Nazi occupation during World War II, as well as the history of the manager and employees of the factory (during WWII bearing the name of Deutsche Emailwarenfabrik). The exhibition in the Home Army Museum presents  the history of the Polish Underground State as an armed and ideological formation, and also the history of the Home Army and its named and unnamed soldiers. Both permanent exhibitions are part of a research area of ​​unwanted memory, touching upon a subject which is very difficult for many types  of customers, both individual and collective. This issue is still subject to analysis and has no precise definition or clearly defined research methodology. The recurring  attempts to define the unwanted memory, in the opinion of the author of the article, are a great chance to create a dialogue between the parties in many current problematic discussions.
Słowa kluczowe: pamięć niechciana, narracyjność, wystawa, Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila”
References

Aktualizacja Strategii Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na lata 2006−2014, Kraków 2011−2012.

Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie tożsamość polityczna cywilizacjach starożytnych, Warszawa 2008.

Batko R., Tożsamość miejsca − rewitalizacja pamięci. Dom, świątynia, cmentarz [w:] K. Skalski (red.), budowie metod rewitalizacji Polsce − aspekty wybrane, Kraków 2010, s. 175−196.

Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, Warszawa 2008.

Karbońska J., Architektura jako forma pamięci. Rola architektury tworzeniu współczesnego horyzontu wartości, monografia nr 91, Gdańsk 2008.

Keneally T., Schindler’s Ark, Sydney 1982.

Kędziora A., Zarządzanie pamięcią artyście. Refleksje nad zagadnieniem, „Culture Management. Kulturmanagement. Zarządzanie Kulturą” 2012, vol. 5, s. 171−182.

Kędziora A., Zarządzanie pamięcią artyście na przykładzie szlaku kulturowego, „Problemy Zarządzania” 2012, vol. 11, nr 4 (44), s. 101−112.

Kędziora A., Orzechowski E., Zarządzanie pamięcią artyście na przykładzie działalności Fundacji Wspierania Badań nad Życiem Twórczością Heleny Modrzejewskiej Krakowie, „Zarządzanie Kulturze” 2015, t. 16, nr 2, s. 187−203.

Kędziora M., Zarządzanie „pamięcią niechcianą” artyście. Studium przypadku „poety wyklętego” Rafała Wojaczka, „Zarządzanie Kulturze” 2015, t. 16, nr 4.

Kocój E., „Dziedzictwo bez dziedziców?”. Religijne materialne dziedzictwo kulturowe mniejszości pochodzenia wołoskiego Europie kontekście projektu interdyscyplinarnych badań (przyczynek do tematu), „Zarządzanie Kulturze” 2015, t. 16, nr 2, s. 137−150.

Kostera M., Postmodernizm zarządzaniu, Warszawa 1996.

Morgan G., Burrell G., Sociological Paradigms and Organizational Analysis. Elements of the Sociology of Corporate Life, Hants 1979.

Nora P., Między pamięcią historią. Les lieux de Mémoire „Tytuł roboczy: Archiwum” 2009, nr 2.

Spielberg S., Schindler’s List, Amblin Entertainment, 1993.

Traba R., Historia − przestrzeń dialogu, Warszawa 2006.

Ustawa dnia 21 listopada 1996 r. muzeach, Dz.U. 2012 r. poz. 987.

Źródła elektroniczne:

Historia Fabryki Emalia Oskara Schindlera zamieszczona Wikipedii, źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Fabryka_Emalia_Oskara_Schindlera [odczyt: 27.06.2015].

Informacje dotyczące historii oddziału Fabryka Emalia Oskara Schindlera, pochodzące oficjalnej strony internetowej placówki, źródło: http://www.mhk.pl/oddzialy/fabryka-schindlera/historia-6 [odczyt: 27.06.2015].

Informacje dotyczące budynku Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, źródło: https://www.mocak.pl/budynek [odczyt: 27.06.2015].

Informacje dotyczące historii Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”, pochodzące oficjalnej strony internetowej placówki, źródło: http://www.muzeum-ak.pl/muzeum/index.php [odczyt: 29.06.2015].

Nierenberg B., „Problemy Zarządzania. Zarządzanie humanistyczne” 2013, vol. 11, nr 4 (44), Wydział Zarządzania UW, słowo od redaktora naukowego, http://pz.wz.uw.edu.pl/pl/numer/zarzadzanie-humanistyczne [odczyt: 26.06.2015].

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.