Zarządzanie w Kulturze,2016, Tom 17, Numer 2

Redaktor naczelny: Ewa Kocój
Zastępca redaktora naczelnego: Joanna Szulborska-Łukaszewicz
Sekretarz redakcji: Alicja Kędziora
Rok wydania: 2016
Redaktorzy numeru: Ewa Kocój, Alicja Kędziora
Projekt dofinansowany przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania
i Komunikacji Społecznej, a także Instytutu Kultury, we współpracy z Małopolskim Towarzystwem Doradczym – Stowarzyszeniem Konsultantów na rzecz Rozwoju Lokalnego
i Przedsiębiorczości Społecznej, oraz współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Kierunki rozwoju polityki kulturalnej w Polsce po 1989 roku. Koncepcje ministerialne (II)

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 2, s. 91–105
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.007.4481

Trends in cultural policy and culture management in Poland (1989−2014) (II)

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 2, s. 107–124
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.008.4482

Problemy i pułapki kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych z FS i EFRR  w obszarze kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 2, s. 125–146
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.009.4483

Polityka repertuarowa Teatru Polskiego w Bydgoszczy w latach 2006–2014. Aspekty edukacyjne i poznawcze

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 2, s. 147–157
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.010.4484

Animacja jako sztuka pamiętania. Doświadczenia Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 2, s. 159–165
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.011.4485

Wykorzystanie najnowszych narzędzi cyfrowych w pracy regionalnych dziennikarzy na przykładzie „Dziennika Zachodniego”

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 2, s. 167–184
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.012.4486

The Trope Tank. The idea of a lab in humanities. Nick Montfort* in conversation with Piotr Marecki

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 2, s. 185–193
Data publikacji online: 21 kwietnia 2016