Animacja jako sztuka pamiętania. Doświadczenia Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach

Dorota Sieroń-Galusek

Abstrakt
Animation as an art of remembering. The case of the “Borderland of Arts, Cultures and Nations” Centre in Sejny
 
The author refers to the experience of the “Borderland of Arts, Cultures and Nations” Centre in Sej­ny, active on the Polish-Lithuanian border, and illustrates how the animation of culture can deal with the “difficult memory” present in Central and Eastern Europe, as well as how this kind of involvement can support people in developing their identity. In this sense, the animator becomes a humanist: comprehensively educated and conscious of the intellectual and personal development of both him/herself and others. Having in mind the uniqueness of such an undertaking, it is also important to notice that the original formula of such a centre – developed according to its leaders’ personal ideas – may become a genuine brand of Polish culture.
Słowa kluczowe: animacja społeczno-kulturalna, kultura pamiętania, Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach
References

Aleksadravičius E., Antanas Baranuskas. Szlak wieszcza, tłum. J. Rogoża, T. Błaszczak, Sejny 2014.

Czyżewski K., Linia powrotu, Sejny 2008.

Czyżewski K., Ścieżki pogranicza, Sejny 2001.

Kowalczyk A.S., Od Bukaresztu do Laffitów. Jerzego Giedroycia rzeczpospolita epistolarna, Sejny 2006.

Sieroń-Galusek D., Moment osobisty. Stempowski, Czapski, Miłosz, Katowice 2013.

Snyder T., Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569–1999, Sejny 2006.

Stempowski J., Eseje dla Kassandry, Gdańsk 2005.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.