Wykorzystanie najnowszych narzędzi cyfrowych w pracy regionalnych dziennikarzy na przykładzie „Dziennika Zachodniego”

Magdalena Różycka

Abstrakt
The use of the latest digital tools by regional journalists on the example of Dziennik Zachodni
 
Nowadays, the needs of the consumer force the media to behave in a way that will enable them to survive on the competitive market. Publishers functioning on the daily press market take actions aimed at the diversification of their medium, investing in the Internet. Such actions include creating not only an online edition of the newspaper, but also multimedia portals, new services and the use of the network dialogism considering its current and future potential. It is impossible not to notice the increasingly powerful connection between the printed press and Internet projects. It is caused by economic aspects, as publishers rarely count on revenues solely from the sale of information and advertising. Intense competition forces them to change the characteristics of their products and expand ways to reach both readers and advertisers. One example of the above phenomenon is Dziennik Zachodni – the winner of the Grand Press Digital award granted by Press editors for its innovative approach to the use of modern technologies in journalistic work.
Słowa kluczowe: konwergencja, media, technologia, komunikacja
References

Opracowania książkowe:

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996.

Jenkins H., Kultura konwergencji: zderzenie starych nowych mediów, Warszawa 2007.

Oniszczuk M., Wpływ technicznej konwergencji mediów na postawy odbiorców [w:] M. Gierula (red.), Konwergencja mediów masowych jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, t. 2, Katowice 2012.

Tkaczyk J., Wiarygodność źródeł informacji proces podejmowania decyzji przez konsumenta [w:] I. Rudawska, M. Soboń (red.), Przedsiębiorstwo klient gospodarce opartej na usługach, Warszawa 2009.

Wasilewski K., Wpływ nowych mediów na lokalny rynek prasy, radia telewizji. Przykład subregionu gorzowskiego, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2014, t. 6/17.

Studia, artykuły czasopismach naukowych, opracowania:

Archiwum własne autorki dotyczące „Dziennika Zachodniego”.

Badanie Megapanel PBI/Gemius, styczeń–grudzień 2014 r.

Biuro Reklamy Polska Presse Śląsk 2015.

Diagnoza społecznych zachowań czytelniczych obrębie prasy drukowanej cyfrowej. Nowe platformy dostępu do treści. Transformacja prasy. Raport badania realizowanego na zlecenie Izby Wydawców Prasy opracowany przez Millward Brown, październik 2013.

Mistewicz E., Czas followersów, „Do Rzeczy” 2014, nr 30.

Raport „Kobiety social media”, Sotrender 2014.

Raport, Związek Kontroli Dystrybucji Prasy, marzec 2015.

Twaróg M., Historia ery przyszłości, „Nowe Media” 2014, 8, 2.

Twaróg M., Pokochaj ich budowaniu relacji czytelnikami, „Nowe Media” 2014, 7, 1.

Wiedza wielu lepsza od wiedzy jednego [w:] Dodatek promocyjny do miesięcznika „Press”. Konferencja prasowa. Grupa Mediowa ZPR. „Press” 2007, nr 12.

Publikacje elektroniczne:

Adamowski P., Studia medioznawcze, http://sm.id.uw.edu.pl/Numery/2011_3_46/pelny.pdf [odczyt: 20.04.2015].

Bielski I., Marketing przedsiębiorstwie. Poszukiwanie efektywności, Bydgoszcz 2002. Za: R. Kowalczyk, Prasa lokalna na konkurencyjnym rynku – założenia strategii rozwoju, http://wnpid.amu.edu.pl/images/stories/ssp/ssp_2009_3/053-062.pdf [odczyt: 20.09.2014].

Globalna branża mediów rozrywki latach 2010–2015, http://www.pwc.pl/pl/biuroprasowe/entertainment-and-outook.jhtlm [odczyt: 20.07.2015].

Kopacz G., Sędek J., Małuch A., Zobacz jak od lat spada sprzedaż dzienników ogólnopolskich, http://www.press.pl.news/prasa/pokaz/44253,Zobacz-jak-od-lat-spada-sprzedaz-dziennikow-ogolnopolskich-interaktywna-infografika [odczyt: 26.07.2015].

Narzedziownik_promocyjny_dla_organizacji_pozarzadowych, http://www.cris.org./2014/ [odczyt: 15.12.2014].

Różycka M., Globalizacja lokalizm perspektywie medialnej, Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2013, 4, http://naukowy-przeglad-dziennikarski.org/nr/4-2013 [odczyt: 10.07.2015].

Twaróg M., Bez dużych grup medialnych dzienniki regionalne nie rozwijałyby się, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/marek-twarog-bez-duzych-grup-medialnych-dzienniki-regionalne-nie-rozwijalyby-sie [odczyt: 10.05.2015].

Źródła internetowe:

Grand Press Digital, http://www.grandpress.press.pl/521,0,grand-press-digital.html [odczyt: 10.06.2015].

http://mobirank.pl/2015/01/21/mobile-w-polsce-na-swiecie-w-2015-roku/ [odczyt: 15.03.2015].

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/podstawowe-informacje-rozwoju demograficznym-dostęp polski-do-2014-roku,12,5.html [odczyt: 01.03.2015].

http://technowinki.onet.pl/internet-i-sieci/platne-tresci-w-internecie-alternatywa-czy-nieunikniona-przyszlosc/5xxhm [odczyt: 29.11.2014].

http://www.biznes.newseria.pl/news/b_moka_wersje,p1163292876 [odczyt: 26.07.2015].

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/18296,historia-dziennika-zachodniego,id,t.htm [odczyt: 18.08.2014].

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3681840,multimedialne-materialy-w-tygodniku-slask-plus-zobacz-co-robimy,id,t.html [odczyt: 05.05.2015].

http://www.ebib.info/2008/92/a.php?gmiterek [odczyt: 29.11.2014].

http://www.nowemediakwartalnik.pl/ [odczyt: 12.06.2015].

http://www.press.pl/newsy/prasa/pokaz/47024,Po-przejeciach-Polskapresse-sprzedaje-ponad-400-tys-egz-dziennikow-dziennie [odczyt: 28.12.2014].

http://www.press.pl/newsy/technologie/pokaz/46933,Dziennik-Zachodni-oferuje-w-Internecie-coraz-lepsze-materialy-multimedialne [odczyt: 20.07.2015].

http://www.polskatimes.pl/regulamin/ [odczyt: 20.06.2015].

http://www.pulitzer.org/files/2013/feature-writing/branchentryletter.pdf [odczyt: 26.07.2015].

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.