The Trope Tank. The idea of a lab in humanities. Nick Montfort* in conversation with Piotr Marecki

Abstrakt
  • O autorach

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.