Zarządzanie w Kulturze,2016, Tom 17, Numer 3

Redaktor naczelny: Ewa Kocój
Zastępca redaktora naczelnego: Joanna Szulborska-Łukaszewicz
Sekretarz redakcji: Alicja Kędziora
Rok wydania: 2016
Redakcja zeszytu : Iwona Sowińska, Emil Orzechowski
Projekt dofinansowany przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania
i Komunikacji Społecznej, a także Instytutu Kultury, we współpracy z Małopolskim Towarzystwem Doradczym – Stowarzyszeniem Konsultantów na rzecz Rozwoju Lokalnego
i Przedsiębiorczości Społecznej, oraz współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym  na podstawie wartości

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 3, s. 195-213
Data publikacji online: 11 lipca 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.013.5067

Strategie ochrony i identyfikacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego – działania w ramach narodowych polityk kulturalnych a zaangażowanie lokalnych społeczności

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 3, s. 215-229
Data publikacji online: 11 lipca 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.014.5068

Ochrona dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych  i etnicznych w Konstytucji RP z 1997 roku

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 3, s. 231-242
Data publikacji online: 11 lipca 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.015.5069

Kościoły rzymskokatolickie międzywojennego Wołynia: ich powstanie i zachowanie w kontekście pamięci/zapomnienia

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 3, s. 243-261
Data publikacji online: 11 lipca 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.016.5070

Ignorance versus degradation? The profession of Gypsy bear handlers and management of inconvenient intangible cultural heritage. Case study – Romania (I)

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 3, s. 263-283
Data publikacji online: 11 lipca 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.017.5071

Prawosławie, czyli poszukiwanie własnej tożsamości przez mniejszość eklezjalną  na terenach Czechosłowacji

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 3, s. 285-293
Data publikacji online: 11 lipca 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.018.5072