Humanistyka cyfrowa a socjologia cyfrowa. Nowy paradygmat badań naukowych

Magdalena Szpunar

Abstrakt
In the field of the humanities there has appeared a recently popular trend called digital humanities. This begs the question: is it only the result of a temporary fashion or rather a requirement of technological times that demand a new category name. Scientists are more and more often convinced that the existing analytical tools and dominant paradigms are no longer sufficient for illustrating the increasingly complex social structures. The article is an attempt to answer the question of what digital sociology and its object of interest are.
Słowa kluczowe: humanistyka cyfrowa, socjologia cyfrowa, utwardzanie socjologii, zwrot cyfrowy, ANT, socjologia nie-ludzi
References

Abriszewski K., 2008, Poznanie, zbiorowość, polityka: analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura, Kraków.

Abriszewski K., 2007, Teoria Aktora-Sieci Bruno Latoura, „Teksty Drugieˮ, nr 1–2.

Abriszewski K., 2010, Wszystko otwarte na nowo: teoria Aktora-Sieci filozofia kultury, Toruń.

Afeltowicz Ł., Pietrowicz K., 2008, Koniec socjologii, jaką znamy, czyli maszynach społecznych inżynierii socjologicznej, „Studia Socjologiczneˮ, nr 3.

Balsamo A., 2011, The Digital Humanities and Technocultural Innovation [w:] M.A. Winget, W. Aspray (Ed.), Digital Media: Technological and Social Challenges of the Interactive World, Lanham.

Bauman Z., 2007, Płynna nowoczesność, Kraków.

Berry D.M., 2012, Introduction: Understanding the Digital Humanities [w:] D.M. Berry (Ed.), Understan­ding the Digital Humanities, New York.

Bolter J.D., 1990, Człowiek Turinga. Kultura Zachodu wieku komputera, Warszawa.

Bomba R., 2013, Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych [w:] A. Radomski, R. Bomba (red.), Zwrot cyfrowy humanistyceInternet / Nowe media / Kultura 2.0, Lublin.

Busa R., 2004, Foreword: Perspectives on the Digital Humanities [w:] S. Schreibman, R. Siemens, J. Unsworth (Ed.), Companion to Digital Humanities, Oxford.

Castells M., 2003, Galaktyka internetu. Refleksje nad internetem, biznesem społeczeństwem, Poznań.

Celiński P., 2013, Renesansowe korzenie cyfrowego zwrotu [w:] A. Radomski, R. Bomba (red.), Zwrot cyfrowy humanistyceInternet / Nowe media / Kultura 2.0, Lublin.

Domańska E., 2008, Humanistyka nie-antropocentryczna studia nad rzeczami, „Kultura Współczesnaˮ, nr 3, s. 9–21.

Eco U., 2002, Nowe środki masowego przekazu przyszłość książki [w:] M. Hopfinger (red.), Nowe media komunikacji społecznej XX wieku, Warszawa.

Heidegger M., 1977, The Question Concerning Technology and Other Essays, New York.

Heller M., 2006, Filozofia wszechświat. Wybór pism, Kraków.

Innis H., 2007, Nachylenie komunikacyjne, „Communicare. Almanach antropologiczny. Oralność/Piśmienność”, s. 9–32.

Krzysztofek K., 2012, Big data society. Technologie zamozapisu samopokazu: ku humanistyce cyfro­wej, „Transformacjeˮ, nr 1–4.

Krzysztofek K., 2011, stronę maszyn społecznych. Jaka będzie socjologia, której nie znamy?, „Studia Socjologiczneˮ, nr 2.

Kuhn Th.S., 2009, Struktura rewolucji naukowych, Warszawa.

Latour B., 2009, Polityka natury. Nauki wkraczają do demokracji, Warszawa.

Latour B., 2010, Splatając na nowo to, co społeczne: wprowadzenie do teorii aktora-sieci, Kraków.

László Barabási A., Thinking in network terms, „Edgeˮ https://www.edge.org/conversation/albert_l_szl_barab_si-thinking-in-network-terms [odczyt: 21.05.2016].

Lupton D., 2012, Digital sociology: an introduction, Sydney.

Manovich L., 2011, The Promises and the Challenges of Big Social Data. http://manovich.net/content/04-projects/067-trending-the-promises-and-the-challenges-of- big-social-data/64-article-2011.pdf [odczyt: 19.06.2016].

Ogburn W., 1975, Hipoteza opóźnienia kulturowego [w:] W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachod­niej, Warszawa.

Olsen B., 2013, obronie rzeczy: archeologia ontologia przedmiotów, Warszawa.

Orton-Johnson K., Prior N. (Eds.), 2013, Digital Sociology: Critical Perspectives, Houndmills.

Nacher A., 2013, Humanistyka cyfrowa, czyli jak zostać księżniczką, https://nytuan.wordpress.com/2013/02/23/humanistyka-cyfrowa-czyli-jak-zostac- ksiezniczka/ [odczyt: 14.06.2016].

Nacher A., 2013a, Poza cyfrowość zwrocie cyfrowym – od humanistyki cyfrowej do spekulatywnej komputacji [w:] A. Radomski, R. Bomba (red.), Zwrot cyfrowy humanistyce, Internet / Nowe media / Kultura 2.0. Lublin.

Nelson V., 2009, Sekretne życie lalek, Kraków.

Nielsen M., 2012, Reinventing Discovery. The New Era of Networked Science, Princenton.

Nowak A., 2011, Podmiot, system, nowoczesność, Poznań.

Pickering A., 1994, After Representation: Science Studies in the Performative Idiom, PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association, t. 2, Symposia and Invited Papers, s. 413–419.

Postman N., 2004, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa.

Radomski A., 2015, Humanistyka cyfrowa praktyce – analiza wizualizacja obrazów, „Roczniki Kulturoznawczeˮ, nr 4, s. 5–15.

Radomski A., 2013, potrzebie wizualizacji naukach kulturze, „Roczniki Kulturoznawczeˮ, nr 5, s. 5–17.

Ruppert E., Law J., Mike S., 2013, Reassembling social science methods: the challenge of digital devices, Theory Culture & Society.

Solska E., 2016, Nowa Respublica Litteraria? Humanistyka cyfrowa jako metaorientacja współczesnych badań humanistycznych, „Roczniki Kulturoznawczeˮ, t. VII, nr 1.

Spiro L., 2012, This Is Why We Fight: Defining the Values of the Digital Humanities [w:] M.K. Gold (Ed.), Debates in the Digital Humanities, University of Minnesota Press.

Starczewski M., 2014, Otwarte modele komunikacji naukowej humanistyka cyfrowa [w:] A. Sobczak, M. Cichocka, P. Frąckowiak (red.), Historia 2.0, Lublin.

Szlendak T., Pietrowicz K., 2005, Kultura konsumpcji jako kultura wyzwolenia? Między krytyką konsumeryzmu społeczeństwem opartym na modzie, „Kultura Społeczeństwo”, nr 3.

Szpunar M., 2016, Kultura cyfrowego narcyzmu, Kraków.

Szpunar M., 2015, Mediatyzacja nauki. roli naukowców epoce paleo- neotelewizji, „Zarządzanie Kulturzeˮ, nr 3, s. 293–301.

Szpunar M., 2012, Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, Warszawa.

Turner J.H., Maryanski A., 2004, Analiza sieciowa [w:] J.H. Turner (red.), Struktura teorii socjologicznej, Warszawa.

Wynn J., 2009, Digital sociology: emergent technologies in the field and the classroom, „Sociological Forumˮ, No. 24(2), s. 448–456.

Zybertowicz A., 2003, zacnych niecnych regułach postępowania (także naukowego) [w:] Etyka nauce, Warszawa, s. 64–71.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.