M. Sokołowski (red.), Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu 20 lat później, Olsztyn Wydawnictwo UWM, 2015, s. 176

Magdalena Szpunar

Abstrakt

M. Sokołowski (red.), Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu 20 lat później, Olsztyn Wydawnictwo UWM, 2015, s. 176

References

Bauman Z., 2007, Razem osobno, Kraków.

Debord G., 1998, Społeczeństwo spektaklu, Gdańsk.

Fromm E., 1993, Ucieczka od wolności, Warszawa.

Halavais A., 2012, Wyszukiwarki internetowe społeczeństwo, Warszawa.

Lister M., Dovey J., Giddings S., Kelly S., 2002, Nowe media. Wprowadzenie, Kraków.

Szpunar M., 2016, Kultura cyfrowego narcyzmu, Kraków.

Szpunar M., 2012, Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, Warszawa. 

Ugrešić D., 2013, Kultura karaoke, Kraków.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.