Transformacja miasta i jego wizerunku na podstawie kultury. Studium tureckiego Eskişehiru

Dobrosława Wiktor-Mach

Abstrakt
In the last decade, Turkey has experienced drastic changes in the area of culture and cultural heritage. A vivid revivial in the discourse and practices related to culture can be observed at the national as well as local level. The paper presents an analysis of the role culture plays in urban development as exemplified by one of the Turkish cities, which, due to an engaged mayor and his widely promoted vision of development based on culture, has been undergoing significant transformation. Eskişehir – a city associated in the 20th century primarily with industry – is nowadays aiming at becoming one of the leading places in art and culture in the country. The main goal of the article is to analyze the ways in which local authorities in Eskişehir relate to culture and take advantage of the cultural heritage of the city and its province (both tangible and intangible). Moreover, the paper discusses various determinants both conduicive and obstructive to the particular development pattern of the city.
Słowa kluczowe: Turcja, kultura, rozwój, Eskişehir, osmańskie dziedzictwo architektoniczne, lista UNESCO, dziedzictwo sufickie
References

Akoğlan Kozak M., Kiliçlar A., Sari Y., Kaşli M., Seçilmi̇ş C., Çi̇çek D., Zenci̇r E, Eskişehir Turizm Master Planı 2011–2015, Eskişehir 2011.

Aksoy A., Mindshift [w:] S. Ada, H.A. İnce (red.), Introduction to cultural policy in Turkey, Istanbul 2009.

Anadolu at glancehttps://www.anadolu.edu.tr/en/about-anadolu/institutional/anadolu-at-a-glance [odczyt: 20.04.2016].

Ankara tops the ‘most livable city’ list, „Hürriyet Daily News 2009, 9(6).

Argan M.T., Eskişehir, Turkey as crossroads for leisure, travel and entertainment, ,,Cities” 2016, nr 56, s. 74–84.

Babadoğan H., Urban project’s implementations Towards European City: Case Analysis of Eskişehir Greater Municipality, Master Thesis in Urban Policy planning and Local Governments, M.E.T.U, Ankara 2005.

Baraldi B.S., Shoup D., Zan L., Understanding cultural heritage in Turkey: institutional context and organizational issues, ,,International Journal of Heritage Studies” 2013, nr 19(7), 
s. 728–748.

Bazin M., de Tapia S., Turcja. Geografia wschodzącej potęgi, Warszawa 2014.

Colourful Nevruz Celebrations in Eskisehir, the Culture Capital of the Turkic World, TÜRKSOY, 8.05.2013, http://www.turksoy.org/en/news/colourful_nevruz_celebrations_in_eskisehir__the_
culture_capital_of_the_turkic_world-06-07-2013 [odczyt: 5.05.2016].

Council of Europe, Presentation of the cultural policy review of Turkey, Strasbourg 2013, s. 30–32, 
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Reviews/CDCPP-Bu-2013-2_Turkeyexperts_en.pdf [odczyt: 1.09.2016].

Dönmezer S., An Example of Art-Culture Policy City: Eskişehir, „International Journal of Humanities and Social Science” 2012, nr 2(2), s. 56–62.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Başkan BiografiProf. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN, http://www.eskisehir.bel.tr/sayfalar.php?sayfalar_id=3 [odczyt: 2.06.2016].

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurumsal Vizyonumu ve Misyonumuzhttp://www.eskisehir.bel.tr/sayfalar.php?sayfalar_id=7 [odczyt: 2.06.2016].

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Stratejik Plan 2010 (2006–2010), http://www.eskisehir.bel.tr/dosyalar/stratejik_plan/2010.pdf [odczyt: 2.06.2016].

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Duyuru Bülteni, Bizim Şehir, nr 19, październik 2008, http://www.eskisehir.bel.tr/dosyalar/bizimsehir/19/bizimsehir.pdf [odczyt: 2.06.2016].

Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği, http://www.eskisehirmevlevihanesi.org [odczyt: 10.09.
2016].

ESOGU Üniversite Hakkında, https://www.ogu.edu.tr/Icerik/Index/ABOUT-About/1/6 [odczyt: 20.04.2016].

Eskişehir’in Somut Olmayan Kültürel Mirasi, A. Koç (red.), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir 2014, http://www.eskisehirkulturelmiras.com/envanter-kitap.php [odczyt: 10.09.
2016].

Ince A., Cultural Centers in Istanbul: Changing Cultural Policies in the 2000s [w:] A. Ince (red.), Cultural Policy and Management: Yearbook 2010, Istanbul 2010.

Kolsal F., Koca G., Historical, Physical, and Social Development of Odunpazari, ,,International Journal of Social Science and Humanity” 2015, nr 5(6), s. 557–560.

Kurpiewska-Korbut R., Dziedzictwo kulturowe jako element promocji międzynarodowej polityki rozwojowej Turcji, „Zarządzanie Kulturze” 2012, nr 13, t. 1.

Ministry of Culture and Tourism, Tourism Strategy of Turkey 2013, Ankara 2007, https://www.kultur.gov.tr/Eklenti/43537,turkeytourismstrategy2023pdf.pdf?0&_tag1=796689BB12A540BE0672E65E48D10C07D6DAE291 [odczyt: 1.09.2016].

Polo J.-F., Üstel F., Les nouvelles orientations de la politique culturelle turque sous l’AKP, ,,Pôle Sud-Revue de science politique de l’Europe méridionale” 2014, nr 41.

Samkar H., Alpu O., M regression approach for satisfaction of municipality services: the case of Eskisehir, ,,Quality & Quantity”, nr 47(3), s. 1629–1637.

Wiktor-Mach D., Dziedzictwo kulturowe rozwój. Dylematy wyzwania na przykładzie Turcji [w:] K. Jarecka-Stępień, A. Surdej (red.), Tożsamość efektywność: poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju, Toruń 2016.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.