O europeizacji miasta na przykładzie Krakowa, europejskiego miasta kultury

Joanna Szulborska-Łukaszewicz

Abstrakt

The paper focuses on the cultural policy of the City of Cracow, including its premises and priorities, in the light of the incentives and support provided by the EU programs. Using Cracow as a case study, I make an attempt to show to what extent the European Community has contributed to the Europeanisation of Polish cities by triggering changes in the perception of the role of culture in the development of regions, including changes in the aesthetics of public space, human capital development (talent support, development of the cultural sector staff, development of civil society), quality of infrastructure, and support for creativity and innovation, including the use of new media and new technologies in culture.

Słowa kluczowe: europeizacja, miasto, strategia, kultura, decentralizacja, samorząd, rozwój
References

Bendixen P., Wprowadzenie do ekonomiki kultury sztuki, Kraków 2001.

Bębenkowska J., Hieropolitańska A., Program Kultura – przewodnik [w:] Kulturalna Unia Europejska Program Kultura pod lupą, Warszawa 2011.

Borkowski K., Ruch turystyczny Krakowie 2016 roku, Kraków 2016.

Burgoński P., Europeizacja polskiej polityki równościowej antydyskryminacyjnej, „Przegląd Europejski” 2012, nr 2.

Celiński A., DNA MIASTA. Miejskie polityki kulturalne, „Res Publica Nowa” 2013, nr 21.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów dotyczący Europejskiej agendy kultury dobie globalizacji świata 10 maja 2007 r. [COM(2007) 242]; SEK (270) 570.

Gazur Ł., Kultura jest jak sport wyczynowy. Rozmowa prof. Jackiem Purchlą, „Dziennik Polski” 11 kwietnia 2013 r., s. 10A.

Gierat-Bieroń B., Europejskie miasto kultury. Europejska Stolica kultury 1985–2008, Kraków 2009.

Gierat-Bieroń B., Ministrowie kultury doby transformacji, 1989–2005 (wywiady), Kraków 2009.

Glondys D., Europejska stolica kultury. Miejsce kultury polityce Unii Europejskiej, Kraków 2010.

Glondys D., Kraków Europejskie Miasto Kultury. Summa Factorum, Kraków 2010.

Grad J., Kaczmarek U., Organizacja upowszechnianie kultury Polsce. Zmiany modelu, Poznań 1999.

Jagodzińska K., Charakterystyka działalności kulturalnej Polsce po transformacji ustrojowej [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura rozwój, Warszawa 2013.

Korzeniak G., Zintegrowane planowanie rozwoju miast – propozycja modelu, „Problemy Rozwoju Miast” 2012, nr 9/3.

Kubicki P., Gierat-Bieroń B., Orzechowska-Wacławska J., Efekt ESK. Jak konkurs na Europejską Stolicę Kultury 2016 zmienił polskie miasta, Kraków 2017.

Landry Ch., Kreatywne miasto, Warszawa 2013.

Lejczak A. (red.), środku Krakowa. Rozmowy Jackiem Purchlą jego pasji jego mieście, Kraków 2006.

Miejskie Instytucje Kultury. Przewodnik, Kraków 2000.

Program Rozwoju Kultury Krakowie do roku 2030, zał. do Uchwały nr LXXIX/1933/17 Rady Miasta Krakowa dnia 5 lipca 2017 r.

Purchla J., Międzynarodowe Centrum Kultury 1991–2001. Zapis pierwszej dekady, „Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków”, styczeń – grudzień 2001, Rocznik nr 10.

Sanetra-Szeliga J., Kultura rozwój miast. Wyzwania XXI wieku [w:] K. Broński, R. Kusek, J. Sanetra-Szeliga, Pamięć, wybór, tożsamość. Szkice mieście, Kraków 2016.

Sanetra-Szeliga J., Laboratorium zmiany, „Herito” 2011, nr 5.

Strategia Rozwoju Kultury Krakowie na lata 2010–2014 przyjęta Uchwałą CXIV/1524/10 Rady Miasta Krakowa 20 października 2010 r.

Szulborska-Łukaszewicz J., Polityka kulturalna Krakowie, Kraków 2009.

Szulborska-Łukaszewicz J., Euro Cities – experiences, chances, challenges [w:] S. Hristova, Th. Knubben, K. Plebańczyk, P. Vartiainen (red.), SHARING DIVERSITY. Culture as Resource for Future Europe. Cultural Policy and its Dimensions in Four European Countries: Bulgaria, Finland, Germany and Poland. Documentation of an Intensive Program 2011–2012, Humak 2013, s. 100–118.

Szulborska-Łukaszewicz J., Kierunki polityki kulturalnej Polsce (1989–2014) [w:] A. Kędziora, Ł. Gaweł (red.), Szalony, kto nie chce wyżej, jeżeli może. Księga jubileuszowa Profesora Emila Orzechowskiego, Kraków 2014, s. 381–412.

Szultka S., Zbieranek P., Nowy wymiar kulturyKultura – Polityka – Rozwój. kulturze jako „dźwigni” rozwoju społecznego polskich metropolii regionów, „Wolność Solidarność” 2012, nr 44.

Throsby D., Ekonomia kultura, Warszawa 2010.

Towse R., Ekonomia kultury. Kompendium, Warszawa 2011.

Trzeciak H., Ekonomika teatru, Warszawa 2011.

Wach K., Edytorial: Europeizacja Europy, „Horyzonty Polityki” 2013, vol. 4, nr 8.

Wach K., Wymiary europeizacji jej kontekst, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego Krakowie 2011, nr 852.

Wach K., Wokół pojęcia europeizacji, „Horyzonty Polityki” 2010, nr 1(1), s. 195–207.

Zarządzanie kulturą, Wybrane materiały seminarium dla menedżerów kultury Kraków, marzec – kwiecień 1993, Kraków 1995.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.