Zarządzanie w Kulturze,2017, Tom 18, Numer 4

Redaktor naczelny: Ewa Kocój
Zastępca redaktora naczelnego: Joanna Szulborska-Łukaszewicz
Sekretarz redakcji: Alicja Kędziora
Rok wydania: 2017
Redakcja zeszytu : Bożena Gierat-Bieroń, Ewa Kocój, Joanna Szulborska-Łukaszewicz

Europeizacja w kulturze

Sortuj według

Procesy europeizacji polskich miast

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 4, s. 511–526
Data publikacji online: 19 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.032.7587

Polskie życie teatralne w kontekście procesów europeizacyjnych

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 4, s. 571–592
Data publikacji online: 19 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.035.7590

O europeizacji miasta na przykładzie Krakowa, europejskiego miasta kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 4, s. 527–548
Data publikacji online: 19 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.033.7588

Europeizacja dziedzictwa. O moralnym zaangażowaniu pewnego pojęcia

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 4, s. 549–569
Data publikacji online: 19 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.034.7589

Europeizacja top-down w kulturze jako efekt polityki kulturalnej UE

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 4, s. 493–510
Data publikacji online: 19 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.019.7469