Koalicja czasopism: Kultura i organizacje w czasie pandemii

Trwająca od roku pandemia stała się przyczyną istotnych zmian w funkcjonowaniu państw, społeczeństw, firm, instytucji publicznych i jednostek. Jej skutki dotykają niemal każdej dziedziny życia. Wśród nich nade wszystko znaczący wydaje się realny wpływ pandemii na gospodarkę, w wyniku czego gruntownego przemyślenia wymaga funkcjonowanie współczesnych organizacji, niezależnie od sektora, branży, ich wielkości czy lokalizacji.

Obserwując zmiany, które dokonały się w różnych obszarach życia społecznego można zauważyć, że po pierwszym zaskoczeniu i widocznej dezorganizacji, zaczęto podejmować świadome działania dostosowawcze, mające na celu podtrzymanie aktywności oraz próby opracowywania strategii dalszego postępowania w nowej rzeczywistości. Szczególną rolę w tym zakresie odegrały nowoczesne technologie, dzięki którym możliwe i realne na dużą skalę stało się wdrożenie pracy zdalnej. Równie ważny w trudnej sytuacji okazał się handel elektroniczny, zapewniający konsumentom dostęp do niezbędnych dóbr i usług. Aktywność w zakresie dostosowania kompetencyjnego i organizacyjnego do radykalnie zmieniających się warunków i potrzeb społeczeństwa uwidoczniła się również w działaniach instytucji użyteczności publicznej, jednostek ochrony zdrowia, fundacji, stowarzyszeń, instytucji kultury, uczelni wyższych i szkół.

Nowe formy funkcjonowania, zagospodarowywanie przestrzeni wirtualnej czy działania podejmowane przez administrację publiczną nie uszły uwadze badaczy, którzy ze wzmożonym zainteresowaniem monitorują kondycję różnych organizacji, grup nieformalnych oraz jednostek, patrząc i opisując, co się dzieje (oraz nie dzieje). Dlatego też obecne warunki skłoniły nas do podjęcia współpracy między sześcioma czasopismami naukowymi i do próby stworzenia platformy dla dyskusji na temat szeroko rozumianej kultury i świata organizacji w czasie i po pandemii. Zależy nam na tym, aby dążyć do nowej jakości w komunikacji naukowej, uniknąć zbliżonych tematów i punktów widzenia oraz należytą uwagę poświęcić różnym przemyśleniom, które zaczynają gubić się w sieci. Na tej stronie internetowej zamieszczane będą linki do artykułów, sekcji tematycznych, a nawet całych numerów poświęconych pandemii, publikowanych przez współpracujące czasopisma.


"Zarządzanie Mediami"

2020

Łukasz Gaweł, Muzeum i nowe media. Rozwój oferty cyfrowej w czasie pandemii
https://www.ejournals.eu/ZM/2020/4-2020/art/17416/

Patrycja Chodnicka-Jaworska, Wpływ COVID-19 na nastawienie i credit ratingi krajów
https://www.ejournals.eu/ZM/2020/4-2020/art/17415/

2021
Piotr Jaworski, Wpływ COVID-19 na główne indeksy giełdowe na świecie
https://www.ejournals.eu/ZM/2021/1-2021/art/18432/

Wiesław Cetera, Poligrafia w czasie pandemii
https://www.ejournals.eu/ZM/2021/1-2021/art/18431/


"Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Cracow Review of Economics and Management”

2020

Katarzyna Mierzejewska, Michał Chomicki, Psychospołeczne aspekty pracy zdalnej. Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie trwania pandemii COVID-19
https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2042

Angelika Czajkowska, Wpływ pandemii COVID-19 na działania CSR podejmowane przez przedsiębiorstwa
https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2044