Misja i cele

„Zarządzanie w Kulturze” to pierwsze w Polsce pismo poświęcone problematyce zarządzania w kulturze. Jego misją jest prezentowanie oryginalnych analiz zjawisk kulturowych od strony praktyki i teorii zarządzania. Oznacza to publikowanie artykułów o różnym charakterze, starających się uchwycić sens organizowania działalności o wymiarze twórczym i ułatwiających zrozumienie specyfiki i uwikłania tego sektora. W założeniu teksty mogą mieć wymiar interdyscyplinarny i poszerzać granice tradycyjnie rozumianej metodologii. Autorzy zachęcani są do projektowania nowatorskich dróg poznawczych i interpretacyjnych na przecięciu studiów kulturowych, społecznych, organizacyjnych i artystycznych. Główny cel „Zarządzania w Kulturze” to kreowanie przestrzeni do dyskusji o zarządzaniu i kulturze, znajdujących odzwierciedlenie w wymowie i kształcie dzieł teatralnych, plastycznych, muzycznych, medialnych i sposobach ich interakcji z otoczeniem. Pismo wydawane jest kwartalnie w formie numerów tematycznych, koncentrujących się wokół aktualnych zjawisk, na przykład projektyzacji i festiwalizacji kultury, wpływu technologii na kondycję kultury, wyzwań stawianych przed sektorem pozarządowym czy poszukiwań estetycznych i pragmatycznych w marketingu.