Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna

Małgorzata Ćwikła (Uniwersytet Jagielloński)
 

Zastępca redaktor naczelnej

Marcin Laberschek (Uniwersytet Jagielloński)
 

Sekretarz redakcji

Olga Kosińska (Uniwersytet Jagielloński)
 

Promocja czasopisma

Olga Kosińska (Uniwersytet Jagielloński)
 

Członkowie zespołu redakcyjnego

Anna Góral (Uniwersytet Jagielloński)

Marta Keil (Polska Akademia Nauk, East European Performing Arts Platform)

Karolina Prykowska-Michalak (Uniwersytet Łódzki)

Waldemar Rapior

Lidia Varbanova

 

Redaktorzy numerów tematycznych od 2018: 
 
dr Małgorzata Ćwikła / Uniwersytet Jagielloński 
 
dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ / Uniwersytet Jagielloński 
 
dr Katarzyna Kopeć / Uniwersytet Jagielloński 
 
dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, prof. UMK / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 
dr Marcin Laberschek / Uniwersytet Jagielloński 
 
prof. dr hab. Małgorzata Leyko / Uniwersytet Łódzki 
 
dr Anna Pluszyńska / Uniwersytet Jagielloński 
 
dr hab. Karolina Prykowska - Michalak, prof. UŁ / Uniwersytet Łódzki 
 
dr Waldemiar Rapior 
 
dr Łukasz Wróblewski / Akademia WSB
 
dr hab. Kamil Zawadzki, prof. UMK / Uniwersytet Mikołaja Kopernika