Recenzenci

Recenzenci 2023: 

dr hab. Monika Murawska (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) 

dr hab. Magdalena Lesińska (Uniwersytet Warszawski) 

dr Łukasz Kołoczek (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) 

dr Agnieszka Kowalska (Muzeum Historyczne m. Krakowa) 

prof. dr hab. Mirosław Pindór (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 

dr hab. Piotr Rudzki, prof. UWr  (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Jagoda Hernik Spalińska, prof. IS PAN (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk)

prof. dr hab. Marek Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

prof. dr hab. Cezary Olbracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański) 

prof. dr hab. Piotr Tetlak (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) 

dr Marcin Poprawski (Humak University, Helsinki, Finlandia) 

dr Ryszard Kupidura (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

dr Krzysztof Stachura (Uniwersytet Gdański) 

dr Olga Wysocka (Warszawskie Obserwatorium Kultury) 

dr Macarena Cuenca-Amigo (Deusto University, Bilbao, Hiszpania) 

dr Ryszard Kupidura (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

dr Monika Wąsik (Uniwersytet Łódzki) 

dr Joanna Sanetra-Szeliga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 

dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr Weronika Pokojska  

dr Joanna Sanetra-Szeliga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 

dr Jolanta Bieńkowska (Uniwersytet Łódzki) 

dr Małgorzata Sternal (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie) 

dr Małgorzata Kotlińska (Uniwersytet Łódzki) 

dr Agnieszka Szostak (Uniwersytet Jagielloński)  

dr Ewelina Grygier (Uniwersytet Warszawski) 

dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Barbara Pabian, prof. UŚ (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

prof. Kazimierz Perechuda (UEW) (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

dr hab. Łukasz Wróblewski, prof. WSB (Akademia WSB)

dr hab. Katarzyna Bilińska, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

dr hab. Radosław Baran, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

dr hab. inż. Barbara Szymoniuk, prof. Politechniki Lubelskiej (Politechnika Lubelska)

dr hab. Radosław Baran, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

dr hab. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, prof. UŁ  (Uniwersytet Łódzki)  

dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. AIK (Uniwersytet Ignatianum w Krakowie)

dr Joanna Zdeska-Schmidt (Muzeum Historyczne m. Krakowa)

 
 

Recenzenci 2022: 

dr hab. Aleksandra Łukaszewicz, prof. AS (Akademia Sztuki w Szczecinie)

prof. dr hab. Jan Kreft (Politechnika Gdańska)

dr Marcin Krassowski (Uniwersytet Warszawski)

dr Marta Szeluga-Romańska (Politechnika Gdańska)

dr hab.Grażyna Gajewska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Kazimierz Perechuda (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

prof. dr hab. Przemysław Hensel (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

dr hab. Małgorzata Sobocińska, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Wawrzyniec Rudolf, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

dr Artur Modlinski (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Łukasz Wróblewski, prof. AWSB (Akademia WSB)

dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa)

dr Dominik Porczyński (Uniwersytet Rzeszowski)

dr Michał Zawadzki (Uppsala University)

dr Maria Czajkowska-Białkowska (Uniwersytet Łódzki)

dr Patrycja Mizera-Pęczek (Uniwersytet Łódzki)

dr Natalia Brylowska (Instytut Kultury Miejskiej Gdańsk)

dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

dr Roksana Ulatowska (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Marek Krajewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Kamil Zawadzki, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Agnieszka Cieślikowa, prof. PAN (Polska Akademia Nauk)

dr Joanna Szulborska-Łukaszewicz (niezależna badaczka)

dr Piotr Firych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Magdalena Ochał (niezależna badaczka)

dr Martyna Faustyna Zaniewska (Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku)

dr Beata Nessel-Łukasik (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

 

 

Recenzenci 2021:

dr Łukasz Biskupski, Uniwersytet Łódzki

dr Natalia Brylowska, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku

dr Zenon Butkiewicz, Pałac w Radziejowie

dr Karolina Ciechorska-Kulesza, Uniwersytet Gdański

dr hab. Piotr Gruszczyński, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

prof. dr hab. Dorota Ilczuk, Uniwersytet SWPS w Warszawie

dr hab. Rafał Kasprzak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Joanna Orlik, Małopolski Instytut Kultury w Krakowie

dr hab. Katarzyna Prykowska-Michalak, Uniwersytet Łódzki

dr Anna Rudek-Śmiechowska, Instytut Badań nad Sztuką Świata w Warszawie

dr Zofia Smolarska, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza

dr Aleksandra Wiśniewska, Uniwersytet Warszawski

dr hab. inż. Łukasz Wróblewski, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

dr inż. Małgorzata Kotlińska, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Anna Kalinowska-Żelaźnik, prof. UG, Uniwersytet Gdański

dr Kamila Lewandowska, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

dr Stella Kaczmarek, Akademia Muzyczna w Łodzi

dr Katarzyna Sanak-Kosmowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Oskar Szwabowski, Uniwersytet Szczeciński

dr Iryna Manczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Małgorzata Kotlińska, Szkoła Filmowa w Łodzi

dr Jolanta Bieńskowska, Uniwersytet Łódzki

dr Joanna Golonka-Legut, Uniwersytet Wrocławski

dr Katarzyna Niziołek, Uniwersytet w Białymstoku

dr Urszula Lewartowicz, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

dr hab. Przemysław Kisiel, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Elżbieta Nieroba, Uniwersytet Opolski

dr Bogna Kietlińska, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Małgorzata Czudak, Akademia Sztuk Pięknych Łódź

prof. dr hab. Małgorzta Bombol , Szkoła Główna Handlowa Warszawa

dr hab. Justyna Jaworska, Uniwersytet Warszawski

dr Joanna Dziadowiec-Greganić, badaczka niezależna

dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

prof. dr hab. Anna Karwińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Krzysztof Stachowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Paulina Legutko-Kobus, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Joanna Sanetra-Szeliga, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. Dr hab.Franciszek Piontek, Akademia WSB
 

Recenzenci  2020:

dr Przemysław Nosal - Uniwersytet Adama Mickiewicza

prof. Sabina Siebert - University of Glasgow

dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UE we Wrocławiu

prof. Jerzy Kociatkiewicz - Institut Mines-Télécom Business School

dr Michał Zawadzki - Jönköping University

dr hab. Edyta Pietrzak, prof. Politechniki Łódzkiej

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

dr Bartosz Sławecki - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Barbara Pabian - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Aneta Milczarczyk - University of Essex

prof. dr hab. Małgorzata Leyko - Uniwersytet Łódzki

dr hab. Ryszarda Cierzniewska - prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr inż. Łukasz Wróblewski - Akademia WSB Dąbrowa Górnicza

dr Michał Izak - University of Roehampton London

mgr Krzysztof Durczak - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Marta Szeluga-Romańska - Politechnika Gdańska

dr hab. Renata Seweryn, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

dr hab.Małgorzata Kurleto, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

dr hab. Piotr Gryszel, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

dr hab. Ewa Wszendybył-Skulska, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

dr hab. Michał Roman, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik, prof. UG, Uniwersytet Gdański

dr Małgorzata Kmak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Przemysław Mazur, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. Barbara Pabian, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

dr Wioletta Turowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Roksana Ulatowska, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie  

 

Recenzenci 2019:

prof. dr hab. Dorota Ilczuk (Uniwersytet SWPS Warszawa)

prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka (UE Katowice)

dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH (SGH Warszawa)

dr hab. Paweł Krzyworzeka, prof. ALK (ALK Warszawa)

dr Anna Kalinowska-Żeleźnik (UG Gdańsk)

prof. dr hab. K. Żukrowska (SGH Warszawa)

dr hab. Wanda Ciszewska (UMK Toruń)

dr hab. Patryk Gałuszka (UŁ Łódź)

dr hab. Piotr Grochowski, prof. UMK (UMK Toruń)

dr hab. Katarzyna Kaczor (UG Gdańsk)

dr hab. Michał Rogoż, prof. UP (UP Kraków)

dr hab. Marzena Świgoń, prof. UWM (UWM Olsztyn)

dr hab. Maja Wojciechowska, prof. UG (UG Gdańsk)

dr Magdalena Gostkowska-Drzewicka (UG Gdańsk)

dr Krystyna Mitręga-Niestrój (UE Katowice)

dr Agnieszka Sobol (UE Katowice)

Dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UE (UE Wrocław)

Dr hab. Andrzej Kasperek (UŚ Katowice)

Dr hab. Bogusław Dziadzia (UŚ Katowice)

Dr Katarzyna Walotek-Ściańska (AI Kraków)

Dr hab. Adam Grzegorczyk, prof. WSP (WSP Warszawa)

dr hab. Barbara Pabian, prof. UE (UE Katowice)

prof. dr hab. Tomasz Szlendak (UMK Toruń)

dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS (Uniwersytet SWPS Warszawa)

dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH (SGH Warszawa)

dr hab. Adam Grzegorczyk, prof. WSP (WSP Warszawa)

dr hab. Maciej Szymczyk, prof. WSH (WSH Wrocław)

prof. dr hab. Kazimierz Perechuda (UE Wrocław)

 

Recenzenci 2018: 

Dr hab. Jan S. Wojciechowski (ASP Warszawa)

Prof. dr hab. Anna Lipka (AE Katowice)

Dr Wioletta Turowska (UE Wrocław)

Dr Dorota Jędruch (Muzeum Narodowe Kraków)

Dr Małgorzata Sternal (AM Kraków)

Dr hab. Tomasz Kafel (UE Kraków)

Prof. dr hab. Jan Kania (Politechnika Koszalińska)

Dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Dr Łukasz Rogowski (UAM Poznań)

Dr hab. Paweł Krzyworzeka (Akademia Leona Koźmińskiego)

Dr hab. Adam Nobis, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Aleksandra Kunce (UŚ Katowice)

Dr Jakub Fereński (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Krzysztof Abriszewski, prof. UMK (UMK Toruń)

Dr Bartosz Sławecki (UE Poznań)

Dr Anna Kalinowska-Żeleźnik (Uniwersytet Gdański)

Dr Monika Rosińska (Uniwersytet SWPS Warszawa)

Dr Aleksandra Przegalińska (Akademia Leona Koźmińskiego, Massachusetts Institute of Technology)

Dr Jolanta Zrałek (UE Katowice),

Dr hab. Monika Boguszewicz-Kreft (Uniwersytet Gdański)

Dr Hubert Pachciarek (Uniwersytet Szczeciński)

Dr Sylwia Stańczyk (UE Wrocław)

Dr Michał Wiśniewski (UE Kraków)

Prof. dr hab. Katarzyna Smyk (UMCS Lublin)

Dr Maria Napiontkowa (IS PAN Warszawa)

 

Recenzenci 2017:

Dr hab. Dorota Sieroń-Galusek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. dr hab. Grzegorz Jawor (Instytut Historii, UMCS)

Dr hab. Gustaw Juzala (Wileński Uniwersytet, Wilno, Litwa)

dr hab. Helena Krasowska (Instytut Slawistyki PAN)

dr hab. Monika Kreft, prof. UG (Gdańsk, Polska)

prof. dr hab. Dariusz Kubinowski (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego)

prof. Andrey Moroz (Uniwersytet Ekonomiczny, Moskwa, Rosja)

prof. dr hab. Jarosław Rokicki (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, Polska)

dr hab. Wawrzyniec Rudolf (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki).

dr Hienadzi Siemianczuk (Studium Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski; Grodno, Białoruś)

dr hab. Jędrzej Skrzypczak, prof. UAM (Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu )

dr hab. Lucyna Szot (Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski)

dr Gabija Surdokaite (Lithuanian Culture Research Institute, Wilno, Litwa)

dr hab. Krzysztof Wach, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr Lilia Zabolotnaia (Instytut Historii Mołdawskiej Akademii Nauk, Kiszyniów, Republika Mołdawii)

prof. Peter Ženuch (SAV, Bratysława, Słowacja)

 

Recenzenci 2016: 

dr hab. Maciej Eder, prof. UP (Instytut Języka Polskiego PAN, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr hab. Helena Krasowska (Instytut Slawistyki PAN)

prof. Marzanna Kuczyńska (UAM, Poznań)

prof. Andrey Moroz (Moskwa, Rosja)

prof. Antoaneta Olteanu (Bukareszt, Rumunia)

prof. dr hab. Jarosław Rokicki (Kraków, Polska)

dr Gabija Surdokaite (Lithuanian Culture Research Institute, Wilno, Litwa)

dr hab. Bogumiła Suwara (Uniwersytet of World Literature, Slovak Academy of Science, Bratysława, Słowacja)

dr hab. Krzysztof Wach, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr Lilia Zabolotnaia (Kiszyniów, Republika Moładawii)

 

Recenzenci 2015: 

Dr hab. Helena Krasowska (Instytut Slawistyki PAN)

Prof. Marzanna Kuczyńska (UAM, Poznań)

prof. Margarita Kuyumdzieva (Sofia,  Bułgaria)

Prof. Andrey Moroz (Moskwa, Rosja)

Prof. Antoaneta Olteanu (Bukareszt, Rumunia)

Prof. dr hab. Jarosław Rokicki (Kraków, Polska)

Dr Gabija Surdokaite (Wilno, Litwa)

 

Recenzenci 2014: 

Dagnosław Demski (Polska Akademia Nauk, Polska)

Constantin Geambaşu (Uniwersytet Bukareszteński, Bukareszt, Rumunia)

Helena Krasowska (Polska Akademia Nauk, Polska)

Kazimierz Krzysztofek (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, Polska)

Jarosław Rokicki (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, Polska)

Gabija Surdokaitė-Vitienė (Lithuanian Culture Research Institute (LCRI), Wilno, Litwa)

Antoaneta Olteanu (Uniwersytet Bukareszteński, Bukareszt, Rumunia)

Peter Ženuch (Slovenská akadémia vied, Bratysława, Słowacja)

 

Recenzenci 2013:  

Constantin Geambaşu (Uniwersytet Bukareszteński, Bukareszt, Rumunia)

Jarosław Rokicki (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, Polska)

Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Adam Czerwiński (Uniwersytet Opolski, Polska)

Jan Kreft (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Wiesława Piątkowska-Stepaniak (Uniwersytet Opolski, Polska)