Kontakt

Adres redakcji:

Zarządzanie w Kulturze - czasopismo
Instytut Kultury UJ
ul. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków
czasopismo.zwk@uj.edu.pl


Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków