Kontakt

Adres redakcji:

Zarządzanie w Kulturze - czasopismo
Instytut Kultury UJ
ul. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków
czasopismo.zwk@uj.edu.pl


Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków


Prenumeraty:
Dział Handlowy

tel. 12 631-01-97, fax (12) 631-01-98
e-mail: sprzedaz@wuj.pl

Konto: PKO SA 8012 40 4722 1111 0000 4856 3325