Zarządzanie w Kulturze

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Olga Kosińska

„Zarządzanie w Kulturze” jest pierwszym w Polsce recenzowanym pismem naukowym, które porusza problematykę zarządzania w obrębie działalności twórczej. Od drugiego numeru 2018 roku pismo wydawane jest formie zeszytów tematycznych. Prezentowane w nim teksty dotyczą aktualnych zjawisk w zarządzaniu publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury oraz projektami niezależnymi i pozarządowymi. Autorzy koncentrują się zarówno na zauważalnych trendach organizacyjnych, jak i sposobach formułowania przekazów kulturotwórczych i zdolności odpowiadania na zapotrzebowanie estetyczne współczesnego społeczeństwa. „Zarządzanie w Kulturze” jest przestrzenią do rozwijania nowatorskiej, odważnej i poszukującej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o organizowaniu, finansowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury w Polsce i na świecie. Pismo wydawane jest kwartalnie.


Numery tematyczne od 2018:

Rzeczywistość projektowa
Przyszłość w organizowaniu kultury

Tłum - partycypacja - kultura

Gry wizerunków w obszarze kultury

Badania publiczności w instytucjach kultury

Badania w sektorze kultury

Pieniądze w kulturze

Dyrektor przychodzi, dyrektor odchodzi… O sytuacjach „przejścia” w teatrze

Cień organizacyjny: Ukryte obszary zarządzania w kulturze

Kultura i organizacji w czasie pandemii

Kultura a wyzwania zrównoważonego rozwoju cz. 1

Kultura a wyzwania zrównoważonego rozwoju cz. 2

Posthumanizm i zarządzanie

ISSN 1896-8201
e-ISSN 2084-3976
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 1, Posthumanizm i zarządzanie

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Olga Kosińska
Opublikowano online: maj 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Umiar, wspólnota i perspektywa nie-ludzka jako ekologiczne strategie (post)sztuki wobec kryzysu klimatycznego

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 1, s. 1-20
Data publikacji online: 30 maja 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.001.15867

Radykalna inkluzywność. Posthumanistyczne perspektywy podmiotowego włączenia istot poza-ludzkich w procesy zarządzania

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 1, s. 21-35
Data publikacji online: 30 maja 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.002.15868

Zaawansowane procedury NLP jako przesłanka rekonstrukcji idei wiedzy

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 1, s. 37-53
Data publikacji online: 30 maja 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.003.15869

Posthumanistyczny potencjał polskiego fandomu komiksowego

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 1, s. 55-73
Data publikacji online: 30 maja 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.004.15870

Zarządzanie zespołem więcej-niż-ludzkim w Kociej Kawiarni „Kociarnia”

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 1, s. 75-95
Data publikacji online: 30 maja 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.005.15871