Zarządzanie w Kulturze

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Olga Kosińska

„Zarządzanie w Kulturze” jest pierwszym w Polsce recenzowanym pismem naukowym, które porusza problematykę zarządzania w obrębie działalności twórczej. Od drugiego numeru 2018 roku pismo wydawane jest formie zeszytów tematycznych. Prezentowane w nim teksty dotyczą aktualnych zjawisk w zarządzaniu publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury oraz projektami niezależnymi i pozarządowymi. Autorzy koncentrują się zarówno na zauważalnych trendach organizacyjnych, jak i sposobach formułowania przekazów kulturotwórczych i zdolności odpowiadania na zapotrzebowanie estetyczne współczesnego społeczeństwa. „Zarządzanie w Kulturze” jest przestrzenią do rozwijania nowatorskiej, odważnej i poszukującej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o organizowaniu, finansowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury w Polsce i na świecie. Pismo wydawane jest kwartalnie.


Numery tematyczne od 2018:

Rzeczywistość projektowa
Przyszłość w organizowaniu kultury

Tłum - partycypacja - kultura

Gry wizerunków w obszarze kultury

Badania publiczności w instytucjach kultury

Badania w sektorze kultury

Pieniądze w kulturze

Dyrektor przychodzi, dyrektor odchodzi… O sytuacjach „przejścia” w teatrze

Cień organizacyjny: Ukryte obszary zarządzania w kulturze

Kultura i organizacja w czasie pandemii

Kultura a wyzwania zrównoważonego rozwoju cz. 1

Kultura a wyzwania zrównoważonego rozwoju cz. 2

Posthumanizm i zarządzanie

Mitologie sektora kultury 
Kadry kultury
Laboratoria Kultury Współczesnej
 
Laboratoria Kultury Współczesnej, cz.2

Czasopismo jest indeksowane w bazach: ERIH PLUSCEEOL (Central and Eastern European  Online Library); CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities); Index Copernicus InternationalBazEkonProQuestHumanities Source (EBSCO); Humanities Source Ultimate (EBSCO); The Belt and Road Initiative Reference Source (EBSCO); Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) (EBSCO); Biblioteka NaukiMLA - Modern Language Association DatabaseAriantaBASEMIARMost WiedzySherpa/RomeoSciLit i innych.

ISSN 1896-8201
e-ISSN 2084-3976
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zarządzanie w Kulturze, 2023, Tom 24, Numer 3, Czy kulturę da się zmierzyć, czy kulturę da się policzyć?

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Olga Kosińska
Opublikowano online: 20 grudnia 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie. Czy kulturę da się zmierzyć, czy kulturę da się policzyć?

Zarządzanie w Kulturze, 2023, Tom 24, Numer 3, s. 9-10
Data publikacji online: 20 grudnia 2023
DOI 10.4467/20843976ZK.23.010.18655

"Na początku to jest fajna zabawa". Blogowanie kulturalne – pomiędzy późnym kapitalizmem a nie-pracą

Zarządzanie w Kulturze, 2023, Tom 24, Numer 3, s. 103-117
Data publikacji online: 20 grudnia 2023
DOI 10.4467/20843976ZK.23.011.18656

Zmierzyć ślad węglowy kultury. Przykład projektu teatralnego

Zarządzanie w Kulturze, 2023, Tom 24, Numer 3, s. 119-137
Data publikacji online: 20 grudnia 2023
DOI 10.4467/20843976ZK.23.012.18657

Dziedzictwo a rozwój społeczno-gospodarczy w Polsce. Propozycje wskaźników statystycznych

Zarządzanie w Kulturze, 2023, Tom 24, Numer 3, s. 139-157
Data publikacji online: 20 grudnia 2023
DOI 10.4467/20843976ZK.23.013.18658

Humanistyczne i posthumanistyczne aspekty zarządzania instytucją kultury w czasie pandemii. Analiza poziomu akceptacji przyjętych rozwiązań przez użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej

Zarządzanie w Kulturze, 2023, Tom 24, Numer 3, s. 159-191
Data publikacji online: 20 grudnia 2023
DOI 10.4467/20843976ZK.23.014.18659

Dziedzictwo kulturowe jako obszar realizacji badań społecznych. Wyzwania metodologiczne na przykładzie wybranych projektów badawczych

Zarządzanie w Kulturze, 2023, Tom 24, Numer 3, s. 193-210
Data publikacji online: 20 grudnia 2023
DOI 10.4467/20843976ZK.23.015.18660