Zarządzanie w Kulturze

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Filarska

„Zarządzanie w Kulturze” jest pierwszym w Polsce recenzowanym pismem naukowym, które porusza problematykę zarządzania w obrębie działalności twórczej. Od drugiego numeru 2018 roku pismo wydawane jest formie zeszytów tematycznych. Prezentowane w nim teksty dotyczą aktualnych zjawisk w zarządzaniu publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury oraz projektami niezależnymi i pozarządowymi. Autorzy koncentrują się zarówno na zauważalnych trendach organizacyjnych, jak i sposobach formułowania przekazów kulturotwórczych i zdolności odpowiadania na zapotrzebowanie estetyczne współczesnego społeczeństwa. „Zarządzanie w Kulturze” jest przestrzenią do rozwijania nowatorskiej, odważnej i poszukującej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o organizowaniu, finansowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury w Polsce i na świecie. Pismo wydawane jest kwartalnie.

Informacje o aktualnych naborach tekstów:

Tom 22, numer 3 - Kultura a wyzwania zrównoważonego rozwoju, redakcja numeru: Monika Murzyn-Kupisz, Katarzyna Plebańczyk, nabór do: 20.03.2021


Numery tematyczne od 2018:

ISSN 1896-8201
e-ISSN 2084-3976
Punkty MNISW: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 3

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Filarska
Opublikowano online: październik 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 3, s. VII–VIII
Data publikacji online: 2 października 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.017.12677

Część 1 Zarządzanie w turystyce

Coopetition as a New Form of Managing the Tourist Offer on the Polish-German Border

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 3, s. 205–218
Data publikacji online: 2 października 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.018.12678

Motivation in Cultural Tourism: The Case of the Traditional and Regional Food Products of West Pomerania

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 3, s. 219–237
Data publikacji online: 2 października 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.019.12679

Organizational Culture in the Management of Tourist Companies

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 3, s. 239–251
Data publikacji online: 2 października 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.020.12680

Część 2 Kształcenie menedżerów kultury

Kształcenie menedżerów kultury na przykładzie studiów podyplomowych zarządzanie kulturą

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 3, s. 253–273
Data publikacji online: 2 października 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.021.12681

Cześć 3 Recenzje

Teatrologia przeczuć i mimowolnych skojarzeń

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 3, s. 275–283
Data publikacji online: 2 października 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.022.12682

W organizacyjnym imaginarium. Recenzja książki The Imagined Organization: Spaces, Dreams, Places autorstwa Moniki Kostery

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 3, s. 285–288
Data publikacji online: 2 października 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.023.12683