Zarządzanie w Kulturze

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Filarska

„Zarządzanie w Kulturze” jest pierwszym w Polsce recenzowanym pismem naukowym, które porusza problematykę zarządzania w obrębie działalności twórczej. Od drugiego numeru 2018 roku pismo wydawane jest formie zeszytów tematycznych. Prezentowane w nim teksty dotyczą aktualnych zjawisk w zarządzaniu publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury oraz projektami niezależnymi i pozarządowymi. Autorzy koncentrują się zarówno na zauważalnych trendach organizacyjnych, jak i sposobach formułowania przekazów kulturotwórczych i zdolności odpowiadania na zapotrzebowanie estetyczne współczesnego społeczeństwa. „Zarządzanie w Kulturze” jest przestrzenią do rozwijania nowatorskiej, odważnej i poszukującej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o organizowaniu, finansowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury w Polsce i na świecie. Pismo wydawane jest kwartalnie.


Numery tematyczne od 2018:

Rzeczywistość projektowa 

Przyszłość w organizowaniu kultury 

Tłum - partycypacja - kultura 

Gry wizerunków w obszarze kultury 

Badania publiczności w instytucjach kultury 

Badania w sektorze kultury
Pieniądze w kulturze 

Dyrektor przychodzi, dyrektor odchodzi… O sytuacjach „przejścia” w teatrze

ISSN 1896-8201
e-ISSN 2084-3976
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 1

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Filarska
Opublikowano online: marzec 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 1, s. VII–VIII
Data publikacji online: 12 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.001.13629

Współprowadzenie instytucji przez Ministra Kultury i samorządy. „Dar niebios” czy ryzykowna gra?

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 1, s. 1–14
Data publikacji online: 12 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.002.13630

Rachunek kosztów instytucji kultury w świetle badań literaturowych

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 1, s. 15–25
Data publikacji online: 12 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.003.13631

Wyzwania polskiego sektora kultury po 1989 roku oraz towarzysząca im popularyzacja idei audience development

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 1, s. 27–39
Data publikacji online: 12 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.004.13632

Wdrażanie narzędzi zarządzania projektowego do procesu organizacji wystaw. Studium przypadku Muzeum Narodowego w Krakowie (2016–2019)

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 1, s. 41–67
Data publikacji online: 12 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.005.13633

Od instytucji publicznej do organizacji pozarządowej. Zmiana w zarządzaniu zespołem artystycznym na przykładzie Chóru Polskiego Radia

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 1, s. 69–82
Data publikacji online: 12 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.006.13634

Przywództwo instytucji artystycznej w czasie pandemii na przykładzie Teatru Muzycznego w Poznaniu

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 1, s. 83–97
Data publikacji online: 12 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.007.13635