Zarządzanie w Kulturze

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Filarska

„Zarządzanie w Kulturze” jest pierwszym w Polsce recenzowanym pismem naukowym, które porusza problematykę zarządzania w obrębie działalności twórczej. Od drugiego numeru 2018 roku pismo wydawane jest formie zeszytów tematycznych. Prezentowane w nim teksty dotyczą aktualnych zjawisk w zarządzaniu publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury oraz projektami niezależnymi i pozarządowymi. Autorzy koncentrują się zarówno na zauważalnych trendach organizacyjnych, jak i sposobach formułowania przekazów kulturotwórczych i zdolności odpowiadania na zapotrzebowanie estetyczne współczesnego społeczeństwa. „Zarządzanie w Kulturze” jest przestrzenią do rozwijania nowatorskiej, odważnej i poszukującej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o organizowaniu, finansowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury w Polsce i na świecie. Pismo wydawane jest kwartalnie.


Numery tematyczne od 2018:

ISSN 1896-8201
e-ISSN 2084-3976
Punkty MNISW: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 4, Cień organizacyjny: Ukryte obszary zarządzania w kulturze

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Filarska
Opublikowano online: grudzień 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 4, s. VII–X
Data publikacji online: 11 grudnia 2020

W cieniu fabryki. Wizja katastrofy Zakładów Azotowych w Mościcach w pomniku Wilhelma Sasnala

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 4, s. 325–346
Data publikacji online: 11 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.026.13044

Uświadomiona i nieuświadomiona postać cienia organizacyjnego w komercyjnej organizacji medialnej

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 4, s. 375–398
Data publikacji online: 11 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.029.13047

Pycha w nauce

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 4, s. 305–324
Data publikacji online: 11 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.025.13043

Praca dzieci w organizacjach kultury. Dwa oblicza cienia organizacyjnego

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 4, s. 347–360
Data publikacji online: 11 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.027.13045

Othering as the Shadow of the Shadow – Beyond the Metaphysics of Despair

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 4, s. 289–304
Data publikacji online: 11 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.024.13042

Cień cyfrowy – „zacienione” elementy fandomów internetowych

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 4, s. 361–374
Data publikacji online: 11 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.028.13046