Zarządzanie w Kulturze

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Olga Kosińska

„Zarządzanie w Kulturze” jest pierwszym w Polsce recenzowanym pismem naukowym, które porusza problematykę zarządzania w obrębie działalności twórczej. Od drugiego numeru 2018 roku pismo wydawane jest formie zeszytów tematycznych. Prezentowane w nim teksty dotyczą aktualnych zjawisk w zarządzaniu publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury oraz projektami niezależnymi i pozarządowymi. Autorzy koncentrują się zarówno na zauważalnych trendach organizacyjnych, jak i sposobach formułowania przekazów kulturotwórczych i zdolności odpowiadania na zapotrzebowanie estetyczne współczesnego społeczeństwa. „Zarządzanie w Kulturze” jest przestrzenią do rozwijania nowatorskiej, odważnej i poszukującej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o organizowaniu, finansowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury w Polsce i na świecie. Pismo wydawane jest kwartalnie.


Numery tematyczne od 2018:

Rzeczywistość projektowa
Przyszłość w organizowaniu kultury

Tłum - partycypacja - kultura

Gry wizerunków w obszarze kultury

Badania publiczności w instytucjach kultury

Badania w sektorze kultury

Pieniądze w kulturze

Dyrektor przychodzi, dyrektor odchodzi… O sytuacjach „przejścia” w teatrze

Cień organizacyjny: Ukryte obszary zarządzania w kulturze

Kultura i organizacji w czasie pandemii

Kultura a wyzwania zrównoważonego rozwoju cz. 1

Kultura a wyzwania zrównoważonego rozwoju cz. 2

ISSN 1896-8201
e-ISSN 2084-3976
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 4, Kultura a wyzwania zrównoważonego rozwoju cz. 2

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Filarska
Opublikowano online: luty 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wdrażanie założeń zrównoważonego rozwoju w praktyce działań polskich teatrów

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 4, s. 405-418
Data publikacji online: 5 lutego 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.21.025.15226

Prestiż. Kulturowy wymiar pracy w teatrze w aspekcie zrównoważonego rozwoju na Warmii i Mazurach

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 4, s. 419-436
Data publikacji online: 5 lutego 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.21.026.15227

Muzea i kolekcje uczelniane a koncepcja zrównoważonego rozwoju

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 4, s. 385-404
Data publikacji online: 5 lutego 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.21.024.15225

Kobieta, balet i choreografia. Nierówna sytuacja choreografek na rynku pracy w Polsce

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 4, s. 437-453
Data publikacji online: 5 lutego 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.21.027.15228

A co, jeśli Forest Green Rovers pozielenieją? Wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju przez klub piłkarski

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 4, s. 455-475
Data publikacji online: 5 lutego 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.21.028.15229