Artykuły

Ilość
Sortuj według

Konkurencja między „Publicznymi Funduszami Zdrowia”. Przesłanki teoretyczne oraz doświadczenia Niemiec i Szwajcarii

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 1, s. 5-16
Data publikacji online: 2009

Analiza wpływu stosowanych form i wysokości współpłacenia na wartość konsumpcji leków w krajach Unii Europejskiej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 1, s. 17-30
Data publikacji online: 16 września 2009

Udział jednostek samorządu terytorialnego w finansowaniu zadań z zakresu ochrony zdrowia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 1, s. 31-41
Data publikacji online: 2009

Podstawy prawne wykonywania przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej świadczeń zdrowotnych na rzecz osób posiadających dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 1, s. 42-52
Data publikacji online: 17 września 2009

Polityka zdrowotna i HTA

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 1, s. 53-63
Data publikacji online: 17 września 2009

Wskaźniki zdrowotne – definicje, funkcje, klasyfikacje

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 1, s. 64-75
Data publikacji online: 17 września 2009

Zielona Księga w sprawie pracowników ochrony zdrowia w Europie – założenia, cele i główne postulaty dokumentu

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 1, s. 76-84
Data publikacji online: 17 września 2009

Ocena kompetencji osób wspomagających kształcenie pracowników pełniących opiekę nad ludźmi starszymi – prezentacja projektu ComPro

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 1, s. 85-74
Data publikacji online: 2009

Kształcenie ustawiczne osób zajmujących się opieką nad ludźmi starszymi w instytucjach pomocy społecznej (projekt ComPro)

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 1, s. 95-101
Data publikacji online: 2009

Badanie jakości 52 stron internetowych o tematyce medycznej, stworzonych za pomocą technologii wiki

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 1, s. 102-109
Data publikacji online: 2009

Kronika

Czego oczekują kobiety. Raport z Kongresu Kobiet Polskich na temat zdrowia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 1, s. 110-112
Data publikacji online: 2009