Artykuły

Ilość
Sortuj według

Palenie tytoniu w populacji mężczyzn i kobiet w Polsce w latach 1974–2004

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 2, s. 4-11
Data publikacji online: 23 września 2009

Zawartość substancji smolistych w papierosach sprzedawanych w Polsce w latach 1983–2000

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 2, s. 12-19
Data publikacji online: 2009

Palenie tytoniu w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 2, s. 20-28
Data publikacji online: 2009

Rozpowszechnienie palenia tytoniu oraz palenie bierne w populacyjnych badaniach polskiego programu cindi w latach 1991–2007 – analiza porównawcza

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 2, s. 29-35
Data publikacji online: 2009

Trendy codziennego palenia papierosów w Polsce w populacji kobiet w wieku prokreacyjnym w latach 1974–2004

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 2, s. 36-43
Data publikacji online: 2009

Częstość palenia tytoniu wśród osób z chorobą niedokrwienną serca w latach 1997–2007. Wyniki Krakowskiego Programu Wtórnej Prewencji Choroby Niedokrwiennej Serca oraz polskich części badań EUROASPIRE II i EUROASPIRE III

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 2, s. 44-48
Data publikacji online: 2009

Psychospołeczne uwarunkowania nałogu palenia w populacji polskiej. Wyniki Ogólnopolskiego Badania Stanu Zdrowia Ludności Polski – WOBASZ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 2, s. 49-57
Data publikacji online: 2009

Palenie tytoniu a umieralność na choroby odtytoniowe w Europie Środkowo-Wschodniej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 2, s. 58-77
Data publikacji online: 2009

Epidemia palenia w Krakowie

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 2, s. 78-85
Data publikacji online: 2009

Stosunek Polaków do wprowadzenia całkowitego zakazu palenia we wszystkich miejscach publicznych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 2, s. 86-90
Data publikacji online: 2009

Kościół wobec rodziny zagrożonej dymem tytoniowym

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 2, s. 91-98
Data publikacji online: 28 września 2009

Opinie młodzieży na temat zakazu palenia  w miejscach publicznych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 2, s. 99-108
Data publikacji online: 2009

Projekt Global Adult Tobacco Survey (GATS) w Polsce

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 2, s. 109-111
Data publikacji online: 28 września 2009

Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia  w latach 2005–2009

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 2, s. 112-115
Data publikacji online: 28 września 2009

Badania epidemiologiczne i działania interwencyjne dotyczące palenia tytoniu w Polskim Projekcie 400 Miast

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 2, s. 116-119
Data publikacji online: 28 września 2015

Ocena postępowania w zespole uzależnienia od tytoniu (ZUT) w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ).  Wyniki ogólnopolskiego badania zrealizowanego ramach Programu Ministerstwa Zdrowia POLKARD

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 2, s. 120-127
Data publikacji online: 2009

List do Posłów na Sejm i Senatorów Rzeczpospolitej Polskiej przyjęty uchwałą uczestników XII Ogólnopolskiej Konferencji im. Profesora Franciszka Venuleta „Tytoń albo Zdrowie”  w dniu 13 listopada 2009 roku

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 2, s. 128
Data publikacji online: 2009