Psychospołeczne uwarunkowania nałogu palenia w populacji polskiej. Wyniki Ogólnopolskiego Badania Stanu Zdrowia Ludności Polski – WOBASZ

Maria Polakowska,

Grażyna Broda,

Wojciech Drygas,

Jerzy Głuszek,

Krystyna Kozakiewicz,

Andrzej Pająk,

Bogdan Wyrzykowski

Abstrakt

Psycho-social factors related with smoking in the Polish population

Aim of the study is to examine the relationship between smoking and psychosocial factors – in the Polish population aged 20–74 years.
Methodology: Results are based on data from WOBASZ. Survey covered a representative sample of men and women aged 20–74 years. Data was collected from the response to the questions from the questionnaire. Smoker was defined as the person who regularly smokes at least 1 cigarette per day.
Results: From the drawn sample 13,285 people were examined – 6291 men and 6994 women. Smokers were 42% of men and 25% of women. Most smokers were pointed out in the groups aged 35–44 (44% M, 32% W) and 45–54 years (46% M and 31% W). The least smokers were in the oldest group aged 65–74 22% M and 5% W. The average age of initiation is low – 18 ± 3.6 years for men and 20 ± 4.9 years for women. Most smokers have primary education (69% M and 53% W), several times more in compare to those with higher education (6% M and 10% W). Most often smoker is a person doing physical work (43% M and 29% W). Single men smoked more often (43% M). Most smokers were in the lowest income group (44% M and 27% W) compared to those with the highest income (25% M, 18% W). People with low social support have a higher frequency of smoking (35% M, 41% W), and persons with depressive symptoms (23% M, 30% W). Most of the smokers declared intention to quit smoking (85% M and 83% W). The most common reasons for quitting were self-motivation (more than 40% of smokers), and fear of disease (17% W, 18% M).

Słowa kluczowe: smoking, psychosocial factors
References

Steven A., Schroeder W., Public smoking bans are good for the heart, „J. Am. Cool. Cardiology” 2009; 54: 1256–1262.

Molarius A., Parsons R.W., Dobson A.J., Trends in cigarette smoking in 36 populations from the early 1980s to the mid-1990s: findings from the WHO MONICA Project. „Am. J. Public. Health.” 2001; 91, 2: 206–212.

Przeciwko epidemii. Działania rządów a ekonomika ograniczenia konsumpcji tytoniu, Publikacja Banku Światowego, wyd. polskie „Medycyny Praktycznej”, Kraków 2002.

Rywik S., Broda G., Pająk A., Stan zdrowia ludności Warszawy w 2001 roku, część I: Podstawowe wyniki badania przekrojowego, Biblioteka Kardiologiczna, Instytut Kardiologii, Warszawa 2002.

Program NATPOL PLUS, www.natpol.pl.

Wierucki Ł., Zdrojewski T., Mogilnaya I., Polski Projekt 400 Miast – wyniki badań pilotażowych, „Arterial Hypertension” 2004; 8: 307–317.

Podolec P., Kopeć G., Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród dorosłych Polaków – wyniki badania POLSCREEN, w: Cieśliński A., Pająk A., Podolec P., Rynkiewicz A. (red.), Ogólnopolski Program Prewencji Choroby Wieńcowej POLSCREEN, Wydawnictwo Termedia, Poznań 2006, 69–80.

Broda G., Rywik S., Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności – projekt WOBASZ. Zdefiniowanie problemu oraz cele badania, „Kardiologia Polska” 2005; 63, 6 (supl. 4): 601–604.

Rywik S., Kupść W., Piotrowski W., Broda G., Piwoński J., Kurjata P., Waśkiewicz A., Gaździk D., Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności – projekt WOBASZ. Założenia metodyczne oraz logistyka, „Kardiologia Polska” 2005; 63, 6 (supl. 4): 605–613.

Polakowska M., Piotrowski W., Tykarski A., Drygas W., Wyrzykowski B., Pająk A., Kozakiewicz K., Rywik S., Nałóg palenia tytoniu w populacji polskiej. Wyniki programu WOBASZ, „Kardiologia Polska” 2005; 63, 6 (supl. 4): 626–631.

Zatoński W., Przewoźniak K., Palenie tytoniu w Polsce: Postawy, następstwa zdrowotne i profilaktyka, Centrum Onkologii – Instytut, Warszawa 1999.

Tyas S.L., Pederson L.L., Psychosocial factors related to adolescent smoking: a critical review of the literature, „Tobacco Control” 1998; 409–420.

Jun H.J., Subramanian S.V., Gortmaker S., Kawachi I., Socioeconomic disadvantage, parenting responsibility, and women’s smoking in the United States, „Am. J. Public Health” 2004; 94, 12: 2170–2176.

Huisman M., Kunst A.E., Mackenbach J.P., Educational inequalities in smoking among men and women aged 16 years and older in 11 European countries, „Tobacco Control” 2005; 14: 106–113.

Schaap M.M., Kunst A.E., Leinsalu M. et al., Female eversmoking, education, emancipation and economic development in 19 European countries, „Social Science & Medicine” 2009; 68: 1271–1278.

Chuang Y.-Ch., Chuang K.-Y., Gender differences in relationships between social capital and individual smoking and drinking behavior in Taiwan, „Social Science & Medicine” 2008; 67: 1321–1330.

Oort F.V.A., Ende J., Crijnen A.A.M. et al., Determinants of daily smoking in Turkish young adults in the Netherlands, „BMC Public Health” 2006; 6: 294, 1–9.

Stuber J., Galea S., Link B.G., Smoking and the emergence of a stigmatized social status, „Social Science & Medicine” 2008; 67: 420–430.

Giskes K., Kunst A.E., Benach J. et al., Trends in smoking behavior between 1985 and 2000 in nine European countries by education, „J. Epidemiol. Community Health” 2005; 5: 395–401.

Vitoria P., Kremers S.P., Mudde A.N. et al., Psychosocial factors related with smoking behavior in Portuguese adolescents, „Eur. J. Cancer Prevention” 2006; 15: 6531–6540.

Urban R., Kugler G., Olah A., Szilagyi Z., Smoking and education: Do psychosocial variables explain the relationship between education and smoking behavior?, „Nicotine & Tobacco Research” 2006; 8, 4: 565–573.