Epidemia palenia w Krakowie

Andrzej Pająk,

Krystyna Szafraniec,

Magdalena Frejek

Abstrakt

Smoking Epidemic in Krakow

Elimination of tobacco smoking is an important measure to support health and increase life expectancy. Availability of local data on smoking prevalence and health consequences of smoking is of crucial importance for any anti-smoking campaign.
The aim of the present paper is to: 1) describe prevalence of smoking in population of middle-aged residents of Krakow, 2) assess a smokingrelated total mortality risk, and 3) evaluate an excess total mortality attributed to smoking.
The study was based on data from Polish part of the HAPIEE Project (Health, Alcohol, Psychosocial Factors in Eastern Europe), a prospective study initiated in 2002. Krakow residents at age 45–69 years were randomly selected within age and gender strata from population registers. Out of initial 10,728 participants, 4857 men and 5127 women were included to the present analysis. Out of them 1630 (34%) men and 1330 (26%) women were current smokers, and 1763 (36%) men and 1077 (22%) women were former smokers. Altogether 71% men and 48% women were ever-smokers. Mean follow-up time was 61 (SD = 10.6) and 62 (SD = 8.0) months for men and women respectively. During the follow-up period there were 294 (6.1%) deaths in men and 135 (2.7%) deaths in women. In total 51,345 person-years were observed. After adjustment to the main cardiovascular risk factors (age, education, BMI, systolic blood pressure , total cholesterol, physical activity and alcohol consumption) more then 3 times higher hazard ratio (HR = 3.3, 95% CI: 2.25–4.99) for currently smoking men and 2 times higher hazard ratio (HR = 2.2, 95% CI: 1.29–3.39) for women compared to non-smokers were observed. In ever-smokers the hazard ratios were as follows: HR = 2.6, 95% CI: 1.78–3.71 for men and HR = 1.8, 95% CI: 1.17–2.69 for women. Among former smokers, the lowest hazard ratio was observed in those who quit smoking more than 15 years ago. In total, 53% of all deaths in men and 18% of all deaths in women were attributed to smoking.
In conclusion, implementation of an effective intervention program on smoking cessation should be one of the main targets of public health and preventive medicine in Krakow.

Słowa kluczowe: smoking, mortality, cohort study
References

Doll R., Peto R., Boreham J., Sutherland I., Mortality in relation to smoking: 50 years’ observations on male British doctors. British Medical Journal, June 2004, 26; Vol. 328, 1507–1519

Graham I., Atar D., Borch-Johnsen K. et al., European guidelines on cardiovascular disease. Fourth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). EJCPR 2007, 14 (Suppl. 2), S1–S113

Dragnev K.H., Stover D., Dmitrovsky E., Lung Cancer Prevention – the guidelines. CHEST 2003 vol. 123 no. 1 suppl. 60S–71S

Alberts W.M., Diagnosis and management of lung cancer: ACCP evidence-based clinical practice guidelines (2nd edition). Chest, 2007; 132 (suppl.): 1s–19s, DOI: 10.1378/chest.07-1860

Rabe K.R., Hurd S., Anzueto A., Barnes P.J., Buist S.A., Calverley P., Fukuchi Y., Jenkins Ch., Rodriguez-Roisin R., Weel Ch., Zielinski J., Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD – 2006 Update,. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2007, Volume 176, Number 6, 532–555

Kozielski J., Chazan R., Górecka D., Jahnz-Różyk K., Kuna P., Małolepszy J., Pierzchała W., Pirożyński M., Płusa T., Słomiński J.M., Śliwiński P., Zieliński J., Zalecenie Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego rozpoznawania i leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Pneumonologia i Alergologia Polska 2004/72

Wolfshaut R. Wyniki leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu w programie EuroAction (publikacja w przygotowaniu).

Peasey A., Bobak M., Kubinova R., Malyutina S., Pająk A., Tamosiunas A., Pikhart H., Nicholson A., Marmot M., Determinants of cardiovascular disease and other non-communicable diseases in Central and Estern Europe: Rationale and design of the HAPIEE study. BMC Public Health 2006, 6, 255

Pająk A., Psychospołeczne i żywieniowe czynniki ryzyka chorób układu krążenia. Założenia i cele projektu oraz metody badania przekrojowego. Przegląd Lekarski 2002; 59: 993–998

Rockhill B., Newman B., Weinberg C., Use and misuse od population attributable fractions, American Journal of Public Health, 2008, Vol. 88, No. 1, 15–19

Natarajan S., Lipsitz R. S., Rimm E., A simple method of determining confidence intervals for population attributable risk from complex surveys. Statistics in Medicine, 2007, vol. 26, 3229–3239

Polakowska M., Piotrowski W., Tykarski A., Drygas W., Wyrzykowski B., Pająk A., Kozakiewicz K., Rywik S., Nałóg palenia tytoniu w populacji polskiej. Wyniki programu WOBASZ. Kardiologia Polska 2005, 63: 6 (supl. 4): 626–631

Pająk A., Zawał serca – zagrożenie i postępowanie. Długofalowa obserwacja 280 000 kobiet i mężczyzn – Projekt POL-MONICA Kraków. Część II: Czynniki ryzyka a umieralność z powodu choroby niedokrwiennej serca (ChNS) u mężczyzn w wieku 35–64 lat. Przeg. Lek. 1996, 53, 707–712

Doll R., Peto R., Wheatley K., Gray R., Sutherland I., Mortality in relation to smoking: 40 years’ observations on male British doctors. British Medical Journal, 1994, Vol. 309, 901–911

Program profilaktyki chorób odtytoniowych – palenie jest uleczalne, Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Confronting the epidemic: A global Agenda for Tobacco Control research, 1999

WHO The European Tobacco Control Report, 2007

WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008

Colin D. Mathers, Dejan Loncar, Projections of Global Mortality and Burden of Disease from 2002 to 2030, PLoS Medicine November 2006, Vol. 3 Issue 11, 2011–2030

Peto R., Lopez A.D., The future worldwide health effects of current smoking patterns, Critical Issues in Global Health 2001, 154–161

WHO The world health report 2002 – Reducing Risks, Promoting Healthy Life

Stan zdrowia ludności Polski w przekroju terytorialnym w 2004. GUS, Warszawa, 2007