Ocena postępowania w zespole uzależnienia od tytoniu (ZUT) w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ).  Wyniki ogólnopolskiego badania zrealizowanego ramach Programu Ministerstwa Zdrowia POLKARD

Krystyna Szafraniec,

Izabela Cichocka,

Magdalena Frejek,

Grażyna Broda,

Wojciech Drygas,

Zbigniew Gąsior,

Tomasz Grodzicki,

Tomasz Zdrojewski,

Andrzej Pająk

Abstrakt

About 40% of men and 25% of women in Poland are smokers and smoking causes approximately 50 000 premature deaths annually. According to the WHO experts, a tobacco cessation short intervention program provided by primary care physicians is one of the most important prevention measures. In 2004 National  Cardiovascular Disease Prevention Program was launched as a procedure funded by National Health Funds (NFZ), which included the identification of smokers, assessment and treatment of smoking habit. In 2007, the Polish Forum of Prevention issued guidelines that can serve as an effective framework for tobacco cessation intervention in primary care clinics.
The aim of this paper is: 1) evaluation the effectiveness of primary care in professional assistance for smoking patients, 2) evaluation of the impact of the NFZ program on frequency of professional consultations on smoking cessation and evaluation of the impact of the NFZ program on smoking prevalence. There were 66 primary care clinics which were recruited to participate the project; 33 clinics participated in NFZ program, the remaining 33 constituted a control group.
Random sample of persons at age 35–55 years was selected from all persons registered in each clinic. Eligible for the study were patients free of cvd for whom medical records were available from January 1st 2005 at least. Finally 3940 patients in NFZ clinics, 3162 patients in control clinics were included. For each eligible patient medical records were reviewed and information was collected using a standard questionnaire.
All patients were invited for a visit in the clinic. Finally, 2314 persons from the NFZ clinics and 2107 persons from the control clinics participated were examined.
That effectiveness of the routine management of smoking cessation in primary care practices was very low. Equally in the NFZ clinics and the control group about 45% of participants were current smokers. Only 15% of patients had recorded information on smoking status in medical documentation and no significant difference between the NFZ clinics and the control group was observed. The NFZ program increased identification of smoking patients (up to about 80%). Physicians and nurses provided advising to 80% and 30% patients, respectively and the other measures to facilitate smoking cessation were used in small proportion of patients. For instance nicotine replacement therapy, including bupropion, was advised to less than 10% of smokers.
With the exception to distribution of leaflets which were distributed more frequently in patients of clinics which participated in the NFZ program (22.5%) as compared to control clinics (12.8%), there were no statistical differences in proportion of patients getting professional assistance or other intervention measures between the studied groups. The NFZ program appeared to play important role in identification of smokers. However, the program was not effective enough in treatment of patients addicted to smoking. There is a need to supply the NFZ program by more effective procedure, a kind of structured intervention, which would allow to lower smoking prevalence in primary care patients.

Słowa kluczowe: smoking, primary care, prevention
References

Polakowska M., Piotrowski W., Tykarski A., Drygas W., Wyrzykowski B., Pająk A., Kozakiewicz K., Rywik S. Nałóg palenia tytoniu w populacji polskiej. Wyniki programu WOBASZ. Kardiologia Polska 2005: 63: 6 (supl. 4): 626–631

Program profilaktyki chorób odtytoniowych – palenie jest uleczalne, Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

First WHO European Recommendations on the Treatment of Tobacco Dependence, WHO, Copenhagen 2001

WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008

Mierzecki A., Gąsiorowski J., Pilawska H., Family doctor and health promotion – Polish experience and perspectives. Eur. J. Gen. Pract. 2000; 6: 57–61

Uchwała Nr 113/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zatwierdzenia warunków umowy na realizacją programów profilaktycznych i promocji zdrowia oraz zatwierdzenia treści programów profilaktycznych na rok 2004, zleconych przez Ministra Zdrowia

Wytyczne Polskiego Forum profilaktyki Chorób Układu Krążenia. http://www.pfp.edu.pl/index.php?id=wytpapierosy

Gazeta lekarska 2/2008

Forum Profilaktyki – Biuletyn Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, Nr 4 (9) październik 2007

Kawecka-Jaszcz K., Jankowski P., Podolec P., Kopeć G., Naruszewicz M., Opala G., Godycki-Ćwirko M., Kozek E., Stańczyk J., Undas A., Pająk A., Polish Forum for Prevention Guidelines on smoking, Kardiol. Pol. 2008; 66: 125–126

Broda G., Cieśliński A., Rywik S., Adamus J., Rynkiewicz A., Ogólnopolski Program Prewencji Choroby Wieńcowej – POLSCREEN. Zdefiniowanie problemu, cele i metodyka badania POLSCREEN. Rozdział w monografii pod redakcją Cieśliński A., Pająk A., Podolec P., Rynkiewicz A., Ogólnopolski program Prewencji Choroby Wieńcowej POLSCREEN. Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań 2006, 27–34

Lancaster T., Effectivness of interventions to help people stop smoking: findings from the Cohrane Libarary, BMJ 2000, 321, 355–358

Wood D.A., Kotseva K., Connolly S. et al., Nurse-coordinated multidisciplinary family-based cardiovascular disease prevention programme (EUROACTION) for patients with coronary heart disease and asymptomatic individuals at high risk of cardiovascular disease: a paired cluster-randomized trial. Lancet 2008; 371: 1999–2012

Wolfshaut R., Wyniki leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu w programie EuroAction (publikacja w przygotowaniu)

Bętkowska-Korpała B., Zawadzka B., Jankowski P., Kuźniewski M., Kawecka-Jaszcz K., Grupowa terapia psychologiczna w leczeniu osób uzależnionych od nikotyny w ramach prewencji chorób układu krążenia. Psychoterapia 2004, 4, 69–76
 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.