Artykuły

Ilość
Sortuj według

Przemiany demograficzne – świat, Europa, Polska. Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy i sektor ochrony zdrowia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 1, s. 5-24
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20842627OZ.11.001.0338

Choroby przewlekłe. Obciążenie, jakość życia i konsekwencje ekonomiczne

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 1, s. 25-49
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20842627OZ.11.002.0339

Ograniczenie sprawności funkcjonalnej osób w podeszłym wieku

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 1, s. 50-59
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20842627OZ.11.003.0340

Fazy gotowości do zmiany zachowań i ich uwarunkowania a zachowania w sferze aktywności fizycznej i żywienia wśród starszych pacjentów objętych w Krakowie opieką pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. Implikacje dla promocji zdrowia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 1, s. 60-75
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20842627OZ.11.004.0341

"Srebrna gospodarka" i miejsce w niej sektora zdrowotnego. Koncepcja i regionalne przykłady zastosowania

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 1, s. 76-85
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20842627OZ.11.005.0342

Starzenie się człowieka i starzenie się populacji. Podział odpowiedzialności za skutki finansowe w systemie opieki zdrowotnej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 1, s. 86-100
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20842627OZ.11.006.0343

Specyficzne potrzeby lecznicze osób starszych a kształcenie geriatrów. Dlaczego geriatria jest specjalizacją ważną i dlaczego ciągle brakuje geriatrów?

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 1, s. 101-109
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20842627OZ.11.007.0344

Analiza kosztów miesięcznej terapii chorób przewlekłych, zaleconej po okresie hospitalizacji, prowadzonej w warunkach opieki ambulatoryjnej u pacjentów w wieku 80 lat i powyżej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 1, s. 110-118
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20842627OZ.11.008.0345

Karta praw osób starszych dotycząca ich udziału w badaniach klinicznych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 1, s. 119-127
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20842627OZ.11.009.0346

Rehabilitacja medyczna osób starszych. Zasadność, potrzeby i możliwości

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 1, s. 128-143
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20842627OZ.11.010.0347

Znaczenie technologii wspomagających w życiu osób w starszym wieku

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 1, s. 144-155
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20842627OZ.11.011.0348

Prezentacje

Program badawczy PolSenior – cele i metoda

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 1, s. 156-158
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20842627OZ.11.012.0349