Artykuły

Ilość
Sortuj według

Problemy nierówności w zdrowiu. Perspektywa Unii Europejskiej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 2, s. 5-21
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.11.013.0550

Wspieranie działań na rzecz równości w zdrowiu w Unii Europejskiej – historia projektu DETERMINE

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 2, s. 22-27
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.11.014.0551

Społeczne uwarunkowania stanu zdrowia w Polsce

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 2, s. 28-37
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.11.015.0552

Przestrzenny wymiar nierówności zdrowia i polityka spójności

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 2, s. 38-54
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.11.016.0553

Psychospołeczne uwarunkowania nierówności w zdrowiu

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 2, s. 55-63
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.11.017.0554

Społeczne nierówności w zdrowiu – efekt medykalizacji promocji zdrowia?

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 2, s. 64-75
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.11.018.0555

Transformacja systemowa i nierówności w zdrowiu. Perspektywa zwykłego człowieka

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 2, s. 76-84
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.11.019.0556

Zróżnicowanie stosunku do edukacji zdrowotnej a wykształcenie. Polacy na tle pracowników z Hiszpanii, Łotwy i Słowenii

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 2, s. 85-96
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.11.020.0557

Finansowanie najdroższych terapii lekowych w Polsce a problemy w dostępie do nich. Analiza poziomu finansowania i opłacalności programów terapeutycznych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 2, s. 97-104
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.11.021.0558

Profilaktyka dla ubogich. Przypadek profilaktyki raka szyjki macicy

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 2, s. 105-112
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.11.022.0559

Migrant w sytuacji choroby

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 2, s. 113-118
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.11.023.0560

Wsparcie społeczne, sieci a nierówności w stanie zdrowia w wieku starszym na przykładzie umieralności i jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 2, s. 119-126
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.11.024.0561

Społeczna geneza choroby wieńcowej z perspektywy cyklu życia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 2, s. 127-137
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.11.025.0562