Wsparcie społeczne, sieci a nierówności w stanie zdrowia w wieku starszym na przykładzie umieralności i jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia

Beata Tobiasz-Adamczyk

Abstrakt

Social support, social network, and inequalities in health status in older age, based on mortality and health related quality of life

Relations between social support, social network, social ties, and risk of death and health-related quality of life have been shoved based on well-documented data from different countries as well as using the data coming from studies performed in different cohorts of older citizen of Krakow

Słowa kluczowe: jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia, osoby starsze, ryzyko zgonu, sieci społeczne, wsparcie społeczne
References

Siegrist J., Marmot M., Health inequalities and the psychosocial environment – two scientific challenges, „Social Science & Medicine” 2004; 58: 1463–1473.

Bowling A., Grundy E., The association between social networks and mortality in later life, „Reviews in Clinical Gerontology” 1998; 8: 353–361.

Berkman L.F., Glass T., Brissette I., Seeman T.E., From social integration to health: Durkheim in the new millennium, „Social Science & Medicine” 2000; 51, 6: 843–857.

Berkman L.F., Glass T., Social integration, social networks, social support, and health, w: Berkman L.F., Kawachi I. (red.), Social epidemiology, Oxford University Press, New York 2000, 137–173.

Moren-Cross J.L, Lin N., Social network and health, w: Binstock R.H., George L.K. (red.), Handbook of aging and the social sciences, Academic Press, USA 2006, 111–126.

Tobiasz-Adamczyk B., Patomechanizmy zależności między czynnikami psychospołecznymi a chorobami sercowo-naczyniowymi, w: Podolec P. (red.), Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki, T. 2, Medycyna Praktyczna, Kraków 2010, 537–545.

Krause N., Social relationships in later life, w: Binstock R.H., George L.K. (red.), Handbook of aging and the social sciences, Academic Press, USA 2006, 182–200.

Victor C., Scambler S., Bond J., Bowling A., Being alone in later life – loneliness, social isolation and living alone, „Reviews in Clinical Gerontology” 2000; 10: 407–417.

Ajrouch K.J., Blandon A., Antonucci T.C., Social networks among men and women: the effects of age and socioeconomic status, „Journal of Gerontology: Social Sciences” 2005; 60B: 311–317.

Kawachi I., Berkman L.F., Social cohesion, social capital, and health, w: Berkman L.F., Kawachi I. (red.), Social Epidemiology, Oxford University Press, New York 2000, 174–190.

Sundquist J., Johansson S.E., Yang M., Sundquist K., Low linking social capital as a predictor of coronary heart disease in Sweden: a cohort study of 2.8 million people, „Social Science & Medicine” 2006; 62: 954–963.

Hyyppä M., Mäki J., Social participation and health in a community rich in stock of social capital, „Health Education Research” 2003; 18, 3: 770–779. 

Hawe P., Shiell A., Social capital and health promotion; a review, „Social Science & Medicine” 2000; 51, 6: 871–885.

Stephens C., Social capital in its place: Using social theory to understand social capital and inequalities in health, „Social Science & Medicine” 2008; 66: 1174–1184.

Berkman L.F, Syme S.L., Social networks, host resistance, and mortality: a nine-year follow-up study of Alameda County residents, „American Journal of Epidemiology” 1979; 109, 2, 186–204.

Seeman T.E., Kaplan G.A., Kundsen L., Cohen R., Guralnik J., Social network ties and mortality among the elderly in the Alameda county study, „American Journal of Epidemiology” 1987; 126, 4: 714–723.

Blazer D.G., Social support and mortality in an elderly community population, „American Journal of Epidemiology” 1982; 115, 5: 684–694.

Iwasaki M., Otani T., Sunaga R., Miyazaki H., Xiao L., Wang N., Yosiaki S., Suzuki S., Social networks and mortality based on the Komo-Ise cohort study in Japan, „International Journal of Epidemiology” 2002; 31: 1208–1218.

Wilkins K., Social support and mortality in seniors, „Health Reports” 2003; 14, 3: 21–34.

Rutledge T., Matthews K., Lui L-Y, Stone K.L., Cauley J.A., Social networks and marital status predict mortality in older women: prospective evidence from the Study of Osteoporotic Fractures (SOF), „Psychosomatic Medicine” 2003; 65: 688–694.

Litwin H., Shiovitz-Ezra S., Network type and mortality risk in later life, „The Gerontological Society of America” 2006; 46, 6: 735–743.

Giles L.C., Glonek G.F.V., Luszcz M.A., Andrews G.R., Effect of social networks on 10 year survival in very old Australians: the Australian longitudinal study of aging, „Journal of Epidemiology and Community Health” 2005; 59: 574–579.

Lochner K.A., Kawachi I., Brennan R.T., Buka S.L., Social capital and neighborhood mortality rates in Chicago, „Social Science & Medicine” 2003; 56: 1797–1805.

Olsen O., Impact of social network on cardiovascular mortality in middle aged Danish men, „Journal of Epidemiology and Community Health” 1993; 47: 176–180.

Tobiasz-Adamczyk B., Zawisza D., Relacja pomiędzy wsparciem otrzymywanym w ramach interakcji społecznych a ryzykiem zgonu w populacji osób starszych w Krakowie, w: Kowaleski J., Szukalski P. (red), Pomyślne starzenie się w świetle nauk o zdrowiu, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź 2008, 143–153.

Brzyski P., Tobiasz-Adamczyk B., Ryzyko zgonu w populacji osób starszych w Krakowie w zależności od różnych wymiarów zdrowia psychicznego, w: Kowaleski J., Szukalski P. (red.), Pomyślne starzenie się w świetle nauk o zdrowiu, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź 2008, 131–142.

Tobiasz-Adamczyk B., Brzyski P., Knurowski T., Brzyska M., Florek M., Relations between characteristics of social network, health-related quality of life and mortality patterns in older age. Cracow study. Longitudinal and Life Course Studies, „International Journal” 2010; 1, 3: 199.

Tobiasz-Adamczyk B., Wozniak B., Zawisza K., Geriatric mental health and religion. VII European Congress Healthy and Ageing all Europeans-II, „Aging Clinical and Experimental Research” 2011; 23, 1: 263.

Tobiasz-Adamczyk B., Brzyski P., Relacje społeczne a ryzyko zgonu wśród osób w zaawansowanym wieku starszym, „Gerontologia Polska” 2002; 4: 190–198.

Głębocka A., Szarzyńska M., Wsparcie społeczne a jakość życia ludzi starszych, „Gerontologia Polska” 2005; 13, 4: 255–259.

Seeman T.E., Social ties and health: the benefits of social integration, „Annals of Epidemiology” 1996; 6, 5: 442–451

Mendes de Leon C.F., Glass T.A., Beckett L.A., Seeman T.E., Evans D.A., Berkman L.F., Social Networks and disability transitions across eight intervals of yearly data in the New Haven EPESE, „Journal of Gerontology: Social Sciences” 1999; 54B, 3: 162–172.

Fratiglioni L., Wang H-X., Ericsson K., Maytan M., Winblad B., Influence of social network on occurence of dementia: a community-based longitudinal study, „The Lancet” 2000; 355: 1315–1319.

Pillai J.A., Verghese J., Social networks and their role in preventing dementia, „Indian Journal of Psychiatry” 2009; 51: 22–28.

Glass T., Mendes de Leon C., Seeman T.E, Berkman L.F., Beyond single indicators of social networks: a LISREL analysis of social ties among the elderly, „Social Science & Medicine” 1997; 44, 10: 1503–1517.

Glass T., Mendes de Leon C., Bassuk S., Berkman L., Social Engagement and Depressive Symptoms in Late life, „Journal of Aging and Health” 2006; 18, 4: 604–628.

Achat H., Kawachi I., Levine S., Berkey C., Coakley E., Colditz G., Social networks, stress and health-related quality of life, „Quality of Life Research” 1998; 7, 8: 735–750.

Bennett D.A., Schneider J.A., Tang Y., Arnold S.E., Wilson R.S., The effect of social networks on the relation between Alzheimer’s disease pathology and level of cognitive function in old people: a longitudinal cohort study, „Lancet neurology” 2006; 5: 406–412.

Tobiasz-Adamczyk B., Social resources and health status in older polish women, w: Backes G.M., Lasch V., Reimann K. (red.), Gender, health and ageing, European perspectives on life course, Health Issues and Social Challenges, Wiesbaden 2006.

Tobiasz-Adamczyk B., Brzyski P., Bajka J., Społeczne uwarunkowania jakości życia kobiet u progu wieku starszego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

Tobiasz-Adamczyk B. (red.), Przemoc wobec osób starszych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.